logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Załączniki wymagane przez OKE

Aktualizacja: 1 sierpnia 2022 r.

doc Załącznik 07M - Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

doc Załącznik 27 - Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca

doc Załącznik 02M - Zbiorczy protokół przekazania /odbioru dokumentacji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego z .........

doc Załącznik 02MJA - Zbiorczy protokół przekazania /odbioru dokumentacji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego

doc Załącznik 02MJA1 - Protokół przekazania materiałów egzaminu maturalnego z języka angielskiego – poziom podstawowy - do ośrodka sprawdzania - bez arkuszy 700

doc Załącznik 02MJA1a - Protokół przekazania prac 700 egzaminu maturalnego z języka angielskiego – poziom podstawowy

doc Załącznik 02MJA2 - Protokół przekazania materiałów egzaminu maturalnego z języka angielskiego – poziom rozszerzony - do ośrodka sprawdzania

doc Załącznik 02MJA3 - Protokół przekazania materiałów z języka angielskiego poziom dwujęzyczny do OKE

doc Załącznik 02MJP - Zbiorczy protokół przekazania /odbioru dokumentacji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

doc Załącznik 02MJP1 - Protokół przekazania materiałów egzaminu maturalnego z języka polskiego do ośrodka sprawdzania - poziom podstawowy

doc Załącznik 02MJP2 - Protokół przekazania materiałów egzaminu maturalnego z języka polskiego do ośrodka sprawdzania - poziom rozszerzony

doc Załącznik 02MM - Zbiorczy protokół przekazania /odbioru dokumentacji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego z matematyki

doc Załącznik 02MM1 - Protokół materiałów egzaminu maturalnego z matematyki do ośrodka sprawdzania - poziom podstawowy

doc Załącznik 02MM2 - Protokół materiałów egzaminu maturalnego z matematyki do ośrodka sprawdzania - poziom rozszerzony

doc Załącznik 02MMD - Protokół przekazania prac zdających z dyskalkulią egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy

doc Załącznik 3M - Protokół przekazania/odbioru zestawów egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z ..... dla zdającego w domu

doc Załącznik 04M - Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

doc Załącznik 05M - Protokół zniszczenia zestawów na część ustną egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych

doc Załącznik 05aM - Protokół zniszczenia zestawów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego