logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Załączniki do informacji o egzaminie eksternistycznym

Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu:

  • liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
  • szkoły podstawowej dla dorosłych,
  • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
  • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia obowiązujące w 2023 r.

doc Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych - format MS Word

pdf Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych - format pdf

pdf INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych