logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Wymiana dokumentów

W przypadku nieprawidłowych danych osobowych na zaświadczeniach, świadectwach lub dyplomach - związanych z błędnym zgłoszeniem do egzaminu -  należy wystąpić do OKE z podaniem o wymianę dokumentu. Do podania należy dołączyć oryginały uprzednio wydrukowanych, zawierających błędy dokumentów oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego poprawne dane osobowe (odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa, zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL, itp.).


Poprzednia strona: Wydawanie duplikatów
Następna strona: Uwierzytelnianie dokumentów