logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy

pdf Procedura wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej obowiązująca w 2022 r.

Wnioski o wgląd do pracy egzaminacyjnej oraz wnioski o weryfikację sumy punktów:

pdf Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej z egzaminu ósmoklasisty

pdf Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej z egzaminu maturalnego

pdf Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - podstawa programowa 2012 (kwalifikacje jednoliterowe)

pdf Wniosek o weryfikację sumy punktów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - podstawa programowa 2012 (kwalifikacje jednoliterowe)

pdf Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - podstawa programowa 2017 (kwalifikacje dwuliterowe)

pdf Wniosek o weryfikację sumy punktów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - podstawa programowa 2017 (kwalifikacje dwuliterowe)

pdf Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej z egzaminu zawodowego - podstawa programowa 2019 (kwalifikacje trzyliterowe)

pdf Wniosek o weryfikację sumy punktów egzaminu zawodowego - podstawa programowa 2019 (kwalifikacje trzyliterowe)

pdf Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej z egzaminu eksternistycznego

Informacje dodatkowe

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uprzejmie informuje, że wglądy do prac odbywać się będą w siedzibie OKE w Gdańsku przy ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk. Wnioski o wgląd (czytelnie i dokładnie wypełnione) można:

 • składać osobiście w kancelarii OKE (parter, pokój nr 7) w godzinach: 07:30-15:30,
 • przesyłać listownie,
 • przesyłać drogą elektroniczną na adres komisja@oke.gda.pl (wyłącznie skany wypełnionych wniosków),
 • przesyłać faksem na numer 58 320-55-91.

Uwagi

1. Wnioski przyjmowane są po ogłoszeniu wyników egzaminów i rozpatrywane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

2. Nie jest możliwy wgląd do pracy bez wcześniejszego złożenia wniosku i wyznaczonego przez OKE terminu. Wnioski nieczytelne nie będą rozpatrywane.

3. W przypadku wniosku o wgląd do kilku arkuszy egzaminacyjnych z różnych przedmiotów wgląd może być wyznaczony w różnych terminach. 

Mając na względzie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku informuje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk.

Inspektorem ochrony danych jest Katarzyna Kawczyńska. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw wynikających z RODO można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@oke.gda.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz weryfikacji sumy punktów zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku działaniami w ramach realizacji powyższego celu,
 2. firmom kurierskim i pocztowym, które mogą dostarczać do Pani/Pana przesyłki,
 3. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 4. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w celu realizacji zadań statutowych.

Okres, przez który Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku do przetwarzania danych przez określony czas;
 2. obsługi dokumentów związanych z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów od 6 m-cy do 50 lat;
 3. na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan:

 1. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, których Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

new_pdf Załącznik 16a - wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu ósmoklasisty

new_pdf Załącznik 16b - wniosek o weryfikację sumy punktów w pracy egzaminacyjnej egzaminu ósmoklasisty

new_pdf Załącznik 16a - wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu gimnazjalnego

new_pdf Załącznik 16b - wniosek o weryfikację sumy punktów w pracy egzaminacyjnej egzaminu gimnazjalnego

new_pdf Załącznik 25a - wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z części pisemnej egzaminu maturalnego

new_pdf Załącznik 25b - wniosek o weryfikację sumy punktów w pracy egzaminacyjnej egzaminu maturalnego w części pisemnej

new_pdf Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do kolegium arbitrażu egzaminacyjnego (za pośrednictwem dyrektora OKE)

new_pdf Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

new_pdf Wniosek o weryfikację sumy punktów egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie

new_pdf Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (za pośrednictwem dyrektora OKE)