logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Uwierzytelnianie dokumentów

Uwierzytelnianie dokumentów

Od 1 września 2018 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku uwierzytelnia świadectwa, aneksy, dyplomy i zaświadczenia przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą i wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.

Jeżeli świadectwo, aneks, dyplom lub zaświadczenie są przeznaczone do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku do dokumentu wydaje apostille.

W celu uzyskania uwierzytelnienia lub apostille należy złożyć (osobiście lub pocztą) do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku wniosek o jego wydanie i dołączyć do wniosku oryginał dokumentu.

Do wniosku o uwierzytelnienie dokumentu należy dołączyć również potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 26,00 zł (za każdy dokument) na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku nr 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000.

Wydawanie apostille nie podlega opłacie.


Poprzednia strona: Wymiana dokumentów
Następna strona: Egzaminatorzy