logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

2021

Egzamin ósmoklasisty

pdf Wstępna informacja o wynikach - egzamin ósmoklasisty - województwo kujawsko-pomorskie

pdf Wstępna informacja o wynikach - egzamin ósmoklasisty - województwo pomorskie

pdf Skale centylowe wyników

pdf Wyniki w zależności od lokalizacji szkoły - województwo kujawsko-pomorskie

pdf Wyniki w zależności od lokalizacji szkoły - województwo pomorskie

pdf Rozkłady wyników i parametry statystyczne - województwo kujawsko-pomorskie

pdf Rozkłady wyników i parametry statystyczne - województwo pomorskie

xlsWyniki egzaminu ósmoklasisty w powiatach - województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie

xlsWyniki egzaminu ósmoklasisty w gminach - województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie

xlsWyniki egzaminu ósmoklasisty w szkołach województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego

Aneks do sprawozdania z egzaminu ósmoklasisty - Osiągnięcia uczniów kończących klasę ósmą w roku 2021: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie za rok 2021. Języki obce nowożytne: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Osiągnięcia uczniów kończących VIII klasę szkoły podstawowej. Sprawozdanie za rok 2021. Język polski: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Osiągnięcia uczniów kończących VIII klasę szkoły podstawowej. Sprawozdanie za rok 2021. matematyka: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w latach 2019-2021: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Egzamin maturalny

pdf Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym (w maju), dodatkowym (w czerwiec) i poprawkowym (w sierpniu) 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim

pdf Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym (w maju), dodatkowym (w czerwcu) i poprawkowym (w sierpniu) 2021 r. w województwie pomorskim

pdf Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim

pdf Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie pomorskim

pdf Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w kraju

pdf Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w kraju-prezentacja

pdf Skale centylowe wyników

pdf Skale staninowe wyników w języku polskim

pdf Skale staninowe wyników w języku angielskim

xlsWyniki egzaminu maturalnego w powiatach - województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie

xlsWyniki egzaminu maturalnego w powiatach po wszystkich sesjach egzaminacyjnych - województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie

xlsWyniki egzaminu maturalnego w szkołach województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego

xlsWyniki egzaminu maturalnego w szkołach po wszystkich sesjach egzaminacyjnych - województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2021 roku: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2021 roku: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminów maturalnych z przedmiotów humanistycznych: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z biologii: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z chemii: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z fizyki: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z geografii: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z historii: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z informatyki: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka angielskiego: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka francuskiego: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z matematyki: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka polskiego: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego: województwo pomorskie

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach 2019-2021 w liceach ogólnokształcących: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Formuła 2017

pdf Wstępna informacja o wynikach - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2017 r.) przeprowadzony w sesji 1. styczeń – luty 2021 r.

pdf Wstępna informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2017 r.) przeprowadzonego w sesji 2. czerwiec – lipiec 2021 r.

Egzamin zawodowy - Formuła 2019

pdf Wstępna informacja o wynikach egzaminu zawodowego (Formuła 2019 r.) przeprowadzonego w sesji 1. styczeń - luty 2021 r.

pdf Wstępna informacja o wynikach egzaminu zawodowego (Formuła 2019 r.) przeprowadzonego w sesji 2. czerwiec – lipiec 2021 r.


Poprzednia strona: 2022
Następna strona: 2020