logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2020 roku

Język polski - 16 czerwca 2020 r.

pdf Arkusz standardowy

pdf Arkusz dla uczniów z autyzmem

pdf Arkusz dla słabowidzących 16pkt.

pdf Arkusz dla słabowidzących 24pkt.

pdf Arkusz dla słabosłyszących i niesłyszących

pdf Arkusz dla uczniów z trudnościami w nauce

pdf Arkusz dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

pdf Arkusz dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym

Matematyka - 17 czerwca

pdf Arkusz standardowy + karta rozwiązań

pdf Arkusz dla uczniów z autyzmem

pdf Arkusz dla słabowidzących 16pkt.

pdf Arkusz dla słabowidzących 24pkt.

pdf Arkusz dla słabosłyszących i niesłyszących

pdf Arkusz dla uczniów z trudnościami w nauce

pdf Arkusz dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

pdf Arkusz dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym

Język obcy nowożytny - 18 czerwca 2020 r.

Język angielski

pdf Arkusz standardowy + pdf transkrypcja

pdf Arkusz dla uczniów z autyzmem

pdf Arkusz dla słabowidzących 16pkt.

pdf Arkusz dla słabowidzących 24pkt.

pdf Arkusz dla słabosłyszących i niesłyszących

pdf Arkusz dla uczniów z trudnościami w nauce

pdf Arkusz dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu + pdf transkrypcja

pdf Arkusz dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym + pdf transkrypcja

Język francuski

pdf Arkusz standardowy + pdf transkrypcja

Język hiszpański

pdf Arkusz standardowy + pdf transkrypcja

Język niemiecki

pdf Arkusz standardowy + pdf transkrypcja

pdf Arkusz dla uczniów z autyzmem

pdf Arkusz dla słabowidzących 16pkt.

pdf Arkusz dla słabowidzących 24pkt.

pdf Arkusz dla słabosłyszących i niesłyszących

pdf Arkusz dla uczniów z trudnościami w nauce + pdf transkrypcja

pdf Arkusz dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym + pdf transkrypcja

Język rosyjski

pdf Arkusz standardowy + pdf transkrypcja

pdf Arkusz dla uczniów z autyzmem

pdf Arkusz dla słabowidzących 16pkt.

pdf Arkusz dla uczniów z trudnościami w nauce + pdf transkrypcja

Język włoski

pdf Arkusz standardowy + pdf transkrypcja


Poprzednia strona: Arkusze egzaminacyjne
Następna strona: Egzamin próbny