logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

2019

Egzamin ósmoklasisty

pdf Sprawozdanie za rok 2019 z języka polskiego - egzamin ósmoklasisty - województwo kujawsko-pomorskie

pdf Sprawozdanie za rok 2019 z języka polskiego - egzamin ósmoklasisty - województwo pomorskie

pdf Sprawozdanie za rok 2019 z języków obcych - egzamin ósmoklasisty - województwo kujawsko-pomorskie

pdf Sprawozdanie za rok 2019 z języków obcych - egzamin ósmoklasisty - województwo pomorskie

pdf Sprawozdanie za rok 2019 z matematyki - egzamin ósmoklasisty - województwo kujawsko-pomorskie

pdf Sprawozdanie za rok 2019 z matematyki - egzamin ósmoklasisty - województwo pomorskie

pdf Aneks do sprawozdania za rok 2019 - egzamin ósmoklasisty - województwo kujawsko-pomorskie

pdf Aneks do sprawozdania za rok 2019 - egzamin ósmoklasisty - województwo pomorskie

pdf Wstępna informacja o wynikach - egzamin ósmoklasisty w 2019 r. w województwie kujawsko-pomorskim

pdf Wstępna informacja o wynikach - egzamin ósmoklasisty w 2019 r. w województwie pomorskim

pdf Skale centylowe wyników

pdf Wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w kwietniu 2019 roku w zależności od lokalizacji szkoły - województwo kujawsko-pomorskie

pdf Wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w kwietniu 2019 roku w zależności od lokalizacji szkoły - województwo pomorskie

pdf Rozkłady wyników i parametry statystyczne rozkładu wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w kwietniu w 2019 roku - województwo kujawsko-pomorskie

pdf Rozkłady wyników i parametry statystyczne rozkładu wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w kwietniu w 2019 roku - województwo pomorskie

pdf Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego

pdf Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku w gminach województwa pomorskiego

pdf Wyniki egzaminu ósmoklasistyw 2019 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

pdf Wyniki egzaminu ósmoklasistyw 2019 roku w powiatach województwa pomorskiego

Egzamin gimnazjalny

pdf Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego za rok 2019 - województwo kujawsko-pomorskie

pdf Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego za rok 2019 - województwo pomorskie

pdf Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego za rok 2019 - województwo kujawsko-pomorskie

pdf Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego za rok 2019 - województwo pomorskie

pdf Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku - województwo kujawsko-pomorskie

pdf Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku - województwo pomorskie

pdf Skale centylowe wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2019 roku

pdf Wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2019 roku w zależności od lokalizacji szkoły - województwo kujawsko-pomorskie

pdf Wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2019 roku w zależności od lokalizacji szkoły - województwo pomorskie

pdf Rozkłady wyników i parametry statystyczne rozkładu wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu w 2019 roku - województwo kujawsko-pomorskie

pdf Rozkłady wyników i parametry statystyczne rozkładu wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu w 2019 roku - województwo pomorskie

pdf Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego

pdf Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku w gminach województwa pomorskiego

pdf Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

pdf Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku w powiatach województwa pomorskiego

pdf Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w latach 2015-2019 w województwie kujawsko-pomorskim

pdf Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w latach 2015-2019 w województwie pomorskim

Egzamin maturalny

pdf Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju, czerwcu i sierpniu 2019 r. - województwo kujawsko-pomorskie

 Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju, czerwcu i sierpniu 2019 r. - województwo pomorskie

 Zdawalność egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju, czerwcu i sierpniu 2019 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Zdawalność egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju, czerwcu i sierpniu 2019 roku w powiatach województwa pomorskiego

pdf Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie poprawkowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2018/2019 w województwie kujawsko-pomorskim

pdf Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie poprawkowym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2018/2019 w województwie pomorskim

pdf Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2019 roku: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

pdf Aneks do sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2019 roku: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

pdf Sprawozdanie z egzaminów maturalnych z przedmiotów humanistycznych: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

pdf Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z biologii: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

pdf Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z chemii: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

pdf Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z fizyki: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

pdf Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z geografii: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

pdf Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z historii: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

pdf Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z informatyki: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

pdf Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka angielskiego: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

pdf Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka francuskiego: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

pdf Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

pdf Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

pdf Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

pdf Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka włoskiego: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

pdf Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z matematyki: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

pdf Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z z języków mniejszości narodowych: województwo pomorskie

pdf Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka polskiego: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

pdf Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

pdf Zdawalność egzaminu maturalnego w 2019 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

pdf Zdawalność egzaminu maturalnego w 2019 roku w powiatach województwa pomorskiego

pdf Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach 2016-2019 w liceach ogólnokształcących w województwie kujawsko-pomorskim

pdf Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach 2016-2019 w liceach ogólnokształcących w województwie pomorskim

pdf Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim

pdf Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie pomorskim

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kształcenie zgodnie z PPKwZ z 2012 r.

pdf Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w sesji styczeń - luty 2019 roku

pdf Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w sesji czerwiec - lipiec 2019 roku

pdf Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2019

pdf Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego na terenie województwa pomorskiego w roku 2019


Poprzednia strona: 2020
Następna strona: 2018