logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

2014

 

Sprawdzian:

Rozkład wyników sprawdzianu w 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim

Rozkład wyników sprawdzianu w 2014 roku w województwie pomorskim

Zestawienie wyników sprawdzianu w 2014 roku w powiatach w województwie kujawsko-pomorskim

Zestawienie wyników sprawdzianu w 2014 roku w powiatach w województwie pomorskim

Średnie wyniki sprawdzianu w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego

Średnie wyniki sprawdzianu w 2014 roku w gminach województwa pomorskiego

Normalizacja wyników sprawdzianów w latach 2005-2014

Sprawozdanie ze sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2014 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Sprawozdanie ze sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2014 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa pomorskiego

Analiza wyników sprawdzianu w województwie kujawsko-pomorskim latach 2012-2014

Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach 2012-2014

Wyniki sprawdzianów w latach 2012-2014 w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim oraz w kraju

 

Egzamin gimnazjalny:

Rozkłady wyników i parametry statystyczne rozkładu wyników egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku - województwo kujawsko-pomorskie

Rozkłady wyników i parametry statystyczne rozkładu wyników egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku - województwo pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 w zależności od lokalizacji szkoły - województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 w zależności od lokalizacji szkoły - województwo pomorskie

Normalizacja wyników szkół z egzaminu gimnazjalnego w latach 2012-2014

Normalizacja wyników uczniów z egzaminu gimnazjalnego w latach 2012-2014

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w powiatach województwa pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju w 2014 roku

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim i w kraju w 2014 roku

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014

Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie pomorskim w roku 2014

Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie pomorskim w roku 2014

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w latach 2012-2014

 

Egzamin maturalny:

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 roku przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwie kujawsko-pomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 roku przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwie pomorskim

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim

Zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku

Zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach województwa pomorskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim - zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim - zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z przedmiotów humanistycznych przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z przedmiotów humanistycznych przeprowadzonego w województwie pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z biologii przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim
w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z biologii przeprowadzonego w województwie pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z chemii przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z chemii przeprowadzonego w województwie pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z fizyki przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z fizyki przeprowadzonego w województwie pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z geografii przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z geografii przeprowadzonego w województwie pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z historii przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim
w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z historii przeprowadzonego w województwie pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z informatyki przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z informatyki przeprowadzonego w województwie pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka angielskiego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka angielskiego przeprowadzonego w województwie pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego przeprowadzonego w województwie pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego przeprowadzonego w województwie pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego w województwie pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego przeprowadzonego w województwie pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka polskiego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka polskiego przeprowadzonego w województwie pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie przeprowadzonego w województwie pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka francuskiego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka francuskiego przeprowadzonego w województwie pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego przeprowadzonego w województwie pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka włoskiego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka włoskiego przeprowadzonego w województwie pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Zestawienie wyników egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju w latach 2010-2014

Zestawienie wyników egzaminu maturalnego w województwie pomorskim i w kraju w latach 2010-2014

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowa formuła egzaminu)

Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - termin przeprowadzenia: maj/lipiec 2014 r.

Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - termin przeprowadzenia: sierpień/październik 2014 r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła egzaminu)

Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wg starej formuły - sesja letnia 2014 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 2014 r.

Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego

Opis statystyczny - województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2013/2014 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół zawodowych z województwa pomorskiego

Opis statystyczny - województwo pomorskie


Poprzednia strona: 2015
Następna strona: 2013