logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

2013

Sprawdzian:

Średnie wyniki sprawdzianu w 2013 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego

Średnie wyniki sprawdzianu w 2013 roku w gminach województwa pomorskiego

Wyniki sprawdzianu w powiatach w województwie kujawsko-pomorskim

Wyniki sprawdzianu w powiatach w województwie pomorskim

Normalizacja wyników sprawdzianów w latach 2004-2013

Sprawozdanie ze sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2013 roku w szóstych klasach szkół podstawowych - województwo kujawsko-pomorskie + okładka

Sprawozdanie ze sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2013 roku w szóstych klasach szkół podstawowych - województwo pomorskie + okładka

 Wyniki sprawdzianów w latach 2011-2013 w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim oraz w kraju 

Egzamin gimnazjalny:

Normalizacja wyników szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku

Uzupełnienie wstępnej informacji o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku – województwo kujawsko-pomorskie

Uzupełnienie wstępnej informacji o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku – województwo pomorskie

 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku w gminach województwa pomorskiego

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2013 roku w gimnazjach dla województwa kujawsko-pomorskiego + okładka

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2013 roku w gimnazjach dla województwa pomorskiego + okładka

 Analiza wyników zdających egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej w szkołach zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 roku

  Analiza wyników zdających egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej w szkołach zlokalizowanych w województwie pomorskim w 2013 roku

Interpretacja wyników części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 roku

Interpretacja wyników części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w 2013 roku

Osiągnięcia uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim - język niemiecki - poziom podstawowy

Osiągnięcia uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim - język niemiecki - poziom rozszerzony

Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim - język angielski – poziom podstawowy

Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim - język angielski – poziom rozszerzony

Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku w województwie pomorskim - język angielski - poziom podstawowy

Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku w województwie pomorskim - język angielski - poziom rozszerzony

Osiągnięcia uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2013 roku w województwie pomorskim - język niemiecki - poziom podstawowy

Osiągnięcia uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2013 roku w województwie pomorskim - język niemiecki - poziom rozszerzony

Wykaz umiejętności sprawdzanych poszczególnymi zadaniami GH-H1-132 - Łatwość zadań dla zdających z województwa kujawsko-pomorskiego

Wykaz umiejętności sprawdzanych poszczególnymi zadaniami GH-H1-132 - Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego

Wykaz umiejętności sprawdzanych poszczególnymi zadaniami GH-P1-132 - Łatwość zadań dla zdających z województwa kujawsko-pomorskiego

Wykaz umiejętności sprawdzanych poszczególnymi zadaniami GH-P1-132 - Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego

 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju w 2013 roku

 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim i w kraju w 2013 roku

 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju w 2013 roku - zestawienie

 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim i w kraju w 2013 roku - zestawienie

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach 2012-2013

Egzamin maturalny:

Uzupełnienie wstępnej informacji o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim

Uzupełnienie wstępnej informacji o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w województwie pomorskim

Rozkłady liczebności wyników części pisemnej egzaminu maturalnego w 2013 roku z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego na skali staninowej

Rozkłady liczebności wyników części pisemnej egzaminu maturalnego w 2013 roku z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym w powiatach województwa pomorskiego na skali staninowej

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim + okładka do sprawozdania

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2013 roku w województwie pomorskim + okładka do sprawozdania

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie kujawsko-pomorskim - Fizyka

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie pomorskim - Fizyka

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie kujawsko-pomorskim - Język angielski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie pomorskim - Język angielski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie kujawsko-pomorskim - Matematyka

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie pomorskim - Matematyka

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie kujawsko-pomorskim - Biologia

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie pomorskim - Biologia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie kujawsko-pomorskim - Chemia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie pomorskim - Chemia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie kujawsko-pomorskim - Geografia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie pomorskim - Geografia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie kujawsko-pomorskim - Język polski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie pomorskim - Język polski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie kujawsko-pomorskim - Historia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie pomorskim - Historia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie kujawsko-pomorskim - Język rosyjski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie pomorskim - Język rosyjski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie kujawsko-pomorskim - Język niemiecki

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie pomorskim - Język niemiecki

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie kujawsko-pomorskim - Wiedza o społeczeństwie

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie pomorskim - Wiedza o społeczeństwie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie kujawsko-pomorskim - Informatyka

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w województwie pomorskim - Informatyka

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła):

 Informacja o wynikach - Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe sesja lato 2013

 Sprawozdanie z egzaminu zawodowego przeprowadzonego dla absolwentów z województwa kujawsko-pomorskiego w sesji letniej roku szkolnego 2012/2013

 Sprawozdanie z egzaminu zawodowego przeprowadzonego dla absolwentów z województwa pomorskiego w sesji letniej roku szkolnego 2012/2013

 Opis statystyczny wyników uzyskanych przez absolwentów techników i szkół policealnych z województwa pomorskiego w sesji letniej 2013 roku

Opis statystyczny wyników uzyskanych przez absolwentów techników i szkół policealnych z województwa kujawsko-pomorskiego w sesji letniej 2013 roku

Opis statystyczny wyników uzyskanych przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych z województwa pomorskiego w sesji letniej 2013 roku

Opis statystyczny wyników uzyskanych przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego w sesji letniej 2013 roku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowa formuła):

Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w sesji zimowej - styczeń/luty 2014


 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013

 Informacja o wynikach - Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w zawodzie sesja maj/czerwiec 2013

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sesji październik/listopad 2013

Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego na terenie
województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w roku 2013


Poprzednia strona: 2014
Następna strona: 2011-2012