logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

2011-2012

Sprawdzian:

Analiza wyników sprawdzianu w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2010-2012

Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim w latach 2010-2012

Wyniki sprawdzianów w latach 2010-2012

Sprawozdanie ze sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Sprawozdanie ze sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa pomorskiego.

Łatwość zadań - województwo kujawsko-pomorskie

Łatwość zadań - województwo pomorskie

Normalizacja wyników sprawdzianów w latach 2003-2012

Wyniki sprawdzianów w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2008-2012

Wyniki sprawdzianów w województwie pomorskim w latach 2008-2012

Średnie wyniki sprawdzianu w 2012 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego

Średnie wyniki sprawdzianu w 2012 roku w gminach województwa pomorskiego

Sprawozdanie ze sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2011 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Sprawozdanie ze sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2011 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa pomorskiego.

Średnie wyniki sprawdzianu w 2011 roku w gminach województwa pomorskiego

Średnie wyniki sprawdzianu w 2011 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego

Normalizacja wyników sprawdzianów w latach 2002-2011

Wyniki sprawdzianów w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2011

Wyniki sprawdzianów w województwie pomorskim w latach 2007-2011

Egzamin gimnazjalny:

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w 2012 roku

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2011

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach 2009-2011

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju w 2012 roku

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim i w kraju w 2012 roku

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w latach 2009-2011

Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w województwie kujawsko-pomorskim - język angielski - poziom podstawowy

Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w województwie kujawsko-pomorskim - język angielski - poziom rozszerzony

Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w województwie pomorskim - język angielski - poziom podstawowy

Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w województwie kujawsko-pomorskim - język angielski - poziom rozszerzony

Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w województwie kujawsko-pomorskim - język niemiecki - poziom podstawowy

Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w województwie kujawsko-pomorskim - język niemiecki - poziom rozszerzony

Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w województwie pomorskim - język niemiecki - poziom podstawowy

Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w województwie kujawsko-pomorskim - język niemiecki - poziom rozszerzony

Analiza wyników części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku – zestawienie dla województwa kujawsko-pomorskiego

Analiza wyników części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku – zestawienie dla województwa pomorskiego

Analiza wyników części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku - województwo kujawsko-pomorskie

Analiza wyników części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku - województwo pomorskie

Poziom spełnienia wymagań programowych z historii - województwo kujawsko-pomorskie

Poziom spełnienia wymagań programowych z historii - województwo pomorskie

Poziom spełnienia wymagań programowych z języka polskiego - województwo kujawsko-pomorskie

Poziom spełnienia wymagań programowych z języka polskiego - województwo pomorskie

Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu matematyki - województwo kujawsko-pomorskie

Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu matematyki - województwo pomorskie

Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu przedmiotów przyrodniczych - województwo kujawsko-pomorskie

Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu przedmiotów przyrodniczych - województwo pomorskie

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku w województwie kujawsko-pomorskim

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku w województwie pomorskim

Normalizacja wyników szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku

Łatwość zadań - województwo kujawsko-pomorskie

Łatwość zadań - województwo pomorskie

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku – województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku – województwo pomorskie

Zestawienie różnic pomiędzy wynikami egzaminu gimnazjalnego w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim i w kraju w latach 2009-2011

Ogólnodostępne informacje o wynikach egzaminów i efektywności nauczania w gimnazjach - przykłady ich wykorzystania i interpretowania

Poziom wykonania zadań przez zdających z województwa kujawsko-pomorskiego w zależności od wyniku uzyskanego w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku na skali znormalizowanej – zestaw GH-1-112

Poziom wykonania zadań przez zdających z województwa pomorskiego w zależności od wyniku uzyskanego w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku na skali znormalizowanej – zestaw GH-1-112

Poziom wykonania zadań przez zdających z województwa kujawsko-pomorskiego w zależności od wyniku uzyskanego w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku na skali znormalizowanej – zestaw GM-1-112

Poziom wykonania zadań przez zdających z województwa pomorskiego w zależności od wyniku uzyskanego w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku na skali znormalizowanej – zestaw GM-1-112

Wykorzystanie wyników egzaminacyjnych w ewaluacji kształcenia humanistycznego gimnazjalistów

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2011 roku w województwie kujawsko-pomorskim

Aneks do Sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2011 roku w województwie kujawsko-pomorskim

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2011 roku w województwie pomorskim

Aneks do Sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2011 roku w województwie pomorskim

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2011 w części języka obcego nowożytnego – język angielski
w województwie kujawsko-pomorskim

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2011 w części języka obcego nowożytnego – język angielski
w województwie pomorskim

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2011 na podstawie wyników trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka niemieckiego w województwie kujawsko-pomorskim

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2011 na podstawie wyników trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka niemieckiego w województwie pomorskim

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2011 na podstawie wyników trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka rosyjskiego w szkołach zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2011 na podstawie wyników części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego (GH-1) w szkołach zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2011 na podstawie wyników części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego (GH-1) w szkołach zlokalizowanych w województwie pomorskim

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2011 na podstawie wyników części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego w szkołach zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2011 na podstawie wyników części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego w szkołach zlokalizowanych w województwie pomorskim

Czynniki efektywności kształcenia gimnazjalistów na przykładzie dwóch gmin

Normalizacja wyników egzaminu gimnazjalnego w latach 2002-2011

Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim

Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie pomorskim

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju w latach 2007-2011

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w województwie pomorskim i w kraju w latach 2007-2011

Egzamin maturalny:

Analiza wyników egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju w latach 2010-2012

Analiza wyników egzaminu maturalnego w województwie pomorskim i w kraju w latach 2010-2012

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Biologia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa pomorskiego - Biologia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Chemia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa pomorskiego - Chemia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Fizyka

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa pomorskiego - Fizyka

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Geografia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa pomorskiego - Geografia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Historia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa pomorskiego - Historia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Informatyka

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa pomorskiego - Informatyka

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Język angielski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa pomorskiego - Język angielski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Język niemiecki

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa pomorskiego - Język niemiecki

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Język polski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa pomorskiego - Język polski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa pomorskiego - Język rosyjski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Matematyka

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa pomorskiego - Matematyka

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Wiedza o społeczeństwie

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa pomorskiego - Wiedza o społeczeństwie

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Biologia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa pomorskiego - Biologia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Chemia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa pomorskiego - Chemia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Fizyka

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa pomorskiego - Fizyka

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Geografia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa pomorskiego - Geografia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Historia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa pomorskiego - Historia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Informatyka

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa pomorskiego - Informatyka

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Język angielski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa pomorskiego - Język angielski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Język francuski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa pomorskiego - Język francuski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Język niemiecki

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa pomorskiego - Język niemiecki

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Język polski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa pomorskiego - Język polski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Język rosyjski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa pomorskiego - Język rosyjski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Matematyka

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa pomorskiego - Matematyka

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Wiedza o społeczeństwie

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2010/2011 na terenie województwa pomorskiego - Wiedza o społeczeństwie

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2012 roku w województwie kujawsko-pomorskim

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2012 roku w województwie pomorskim

Rozkłady liczebności wyników części pisemnej egzaminu maturalnego w 2012 roku z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego na skali staninowej

Rozkłady liczebności wyników części pisemnej egzaminu maturalnego w 2012 roku z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym w powiatach województwa pomorskiego na skali staninowej

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2011/2012 w województwie kujawsko-pomorskim

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2011/2012 w województwie pomorskim

Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 w powiatach województwa pomorskiego

Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Analiza wyników egzaminów maturalnych z matematyki oraz fizyki i astronomii w województwie pomorskim w latach 2010-2011 z uwzględnieniem płci zdających

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2009

Zestawienie wyników egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju w latach 2010-2011

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie pomorskim w latach 2007-2009

Zestawienie wyników egzaminu maturalnego w województwie pomorskim i w kraju w latach 2010-2011

Język angielski dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2011 roku w województwie kujawsko-pomorskim

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2011 roku w województwie pomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2010/2011 w województwie kujawsko-pomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2010/2011 w województwie pomorskim

Normalizacja wyników egzaminu maturalnego w 2011 roku

Rozkłady liczebności wyników części pisemnej egzaminu maturalnego w 2011 roku z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego na skali staninowej

Rozkłady liczebności wyników części pisemnej egzaminu maturalnego w 2011 roku z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym w powiatach województwa pomorskiego na skali staninowej

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

Wstępna informacja o egzaminie potwierdzjącym kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2012 roku

Sprawozdanie z egzaminu zawodowego przeprowadzonego dla absolwentów z województwa pomorskiego w sesji letniej roku szkolnego 2010/2011

Sprawozdanie z egzaminu zawodowego przeprowadzonego dla absolwentów z województwa kujawsko-pomorskiego w sesji letniej roku szkolnego 2010/2011

Sprawozdanie z egzaminu zawodowego przeprowadzonego dla absolwentów z województwa pomorskiego w sesji letniej roku szkolnego 2011/2012

Sprawozdanie z egzaminu zawodowego przeprowadzonego dla absolwentów z województwa kujawsko-pomorskiego w sesji letniej roku szkolnego 2011/2012

Opis statystyczny wyników uzyskanych przez absolwentów techników i szkół policealnych w sesji letniej roku szkolnego 2010/2011 z zakresu poszczególnych zawodów - województwo kujawsko-pomorskie

Opis statystyczny wyników uzyskanych przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w sesji letniej roku szkolnego 2010/2011 z zakresu poszczególnych zawodów - województwo kujawsko-pomorskie

Opis statystyczny wyników uzyskanych przez absolwentów techników i szkół policealnych w sesji letniej roku szkolnego 2010/2011 z zakresu poszczególnych zawodów - województwo pomorskie

Opis statystyczny wyników uzyskanych przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w sesji letniej roku szkolnego 2010/2011 z zakresu poszczególnych zawodów - województwo pomorskie

Opis statystyczny wyników uzyskanych przez absolwentów techników i szkół policealnych w sesji letniej roku szkolnego 2011/2012 z zakresu poszczególnych zawodów - województwo kujawsko-pomorskie

Opis statystyczny wyników uzyskanych przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w sesji letniej roku szkolnego 2011/2012 z zakresu poszczególnych zawodów - województwo kujawsko-pomorskie

Opis statystyczny wyników uzyskanych przez absolwentów techników i szkół policealnych w sesji letniej roku szkolnego 2011/2012 z zakresu poszczególnych zawodów - województwo pomorskie

Opis statystyczny wyników uzyskanych przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w sesji letniej roku szkolnego 2011/2012 z zakresu poszczególnych zawodów - województwo pomorskie


Poprzednia strona: 2013
Następna strona: 2009-2010