logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

2009-2010

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne przeprowadzone w latach 2005-2009 w województwie kujawsko-pomorskim - podstawowe dane statystyczne

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne przeprowadzone w latach 2005-2009 w województwie pomorskim - podstawowe dane statystyczne

Sprawdzian:

Wyniki sprawdzianów w latach 2008-2010

Osiągnięcia uczniów z województwa pomorskiego kończących szkołę podstawową w 2010 roku

Osiągnięcia uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego kończących szkołę podstawową w 2010 roku

Prezentacja osiągnięć uczniów klasy szóstej, którzy przystąpili do sprawdzianu w kwietniu 2010 roku - województwo pomorskie

Prezentacja osiągnięć uczniów klasy szóstej, którzy przystąpili do sprawdzianu w kwietniu 2010 roku - województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ze sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa pomorskiego.

Sprawozdanie ze sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Średnie wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa pomorskiego.

Średnie wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wstępna informacja o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 8 kwietnia 2010 roku na terenie województwa pomorskiego.

Wstępna informacja o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 8 kwietnia 2010 roku na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.

Normalizacja wyników sprawdzianów w latach 2003-2010.

Wstępna informacja o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim

Wstępna informacja o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych w województwie pomorskim

Egzamin gimnazjalny:

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w latach 2008-2010

Różnicowanie się gimnazjów wielkomiejskich w świetle badania przeprowadzonego w Trójmieście przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku

Co pokazało badanie uwarunkowań osiągnięć gimnazjalistów w powiatach rypińskim i sępoleńskim?

Kwestionariusz motywacji szkolnej gimnazjalisty - opracowanie

Co sądzą o nauce w gimnazjum uczniowie szkół wiejskich i małomiejskich?

Czy wewnątrzszkolne oceny zaangażowania i osiągnięć gimnazjalistów odzwierciedlają wyniki egzaminu  i efektywność nauczania?

Kwestionariusz motywacji szkolnej gimnazjalisty

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w 2010 roku w województwie pomorskim na podstawie wyników części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w 2010 roku w województwie kujawsko-pomorskim na podstawie wyników części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w 2010 roku w województwie pomorskim na podstawie wyników części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w 2010 roku w województwie kujawsko-pomorskim na podstawie wyników części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w 2010 roku w województwie pomorskim na podstawie wyników części trzeciej egzaminu gimnazjalnego

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w 2010 roku w województwie kujawsko-pomorskim na podstawie wyników części trzeciej egzaminu gimnazjalnego

Prezentacja "Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2010 z języków obcych – skuteczność przygotowania ucznia do testu"

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie pomorskim.

Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie pomorskim.

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim.

Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim.

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów na terenie województwa pomorskiego.

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego 27, 28 i 29 kwietnia 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie pomorskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego 27, 28 i 29 kwietnia 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie kujawsko - pomorskim.

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie pomorskim.

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie kujawsko - pomorskim.

Normalizacja wyników egzaminu gimnazjalnego w latach 2003-2010.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego 22, 23 i 24 kwietnia 2009 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego 22, 23 i 24 kwietnia 2009 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie pomorskim

Czynniki skuteczności kształcenia ogólnego w gimnazjach wielkomiejskich na podstawie wyników badania przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku

Od jakich czynników zależy skuteczność kształcenia w gimnazjach wiejskich i wielkomiejskich?

Procentowe rozkłady wyników niskich, średnich i wysokich z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w 2009 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego

Procentowe rozkłady wyników niskich, średnich i wysokich z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego w 2009 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego

Procentowe rozkłady wyników niskich, średnich i wysokich z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w 2009 roku w gminach województwa pomorskiego

Procentowe rozkłady wyników niskich, średnich i wysokich z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego w 2009 roku w gminach województwa pomorskiego

Egzamin maturalny:

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka angielskiego dla osób niesłyszących

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Biologia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa pomorskiego - Biologia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Chemia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa pomorskiego - Chemia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Fizyka

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa pomorskiego - Fizyka

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Geografia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa pomorskiego - Geografia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Historia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa pomorskiego - Historia

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Historia sztuki

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa pomorskiego - Historia sztuki

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Informatyka

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa pomorskiego - Informatyka

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Język angielski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa pomorskiego - Język angielski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Język niemiecki

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa pomorskiego - Język niemiecki

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Język polski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa pomorskiego - Język polski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Język rosyjski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa pomorskiego - Język rosyjski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Matematyka

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa pomorskiego - Matematyka

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Wiedza o społeczeństwie

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie województwa pomorskiego - Wiedza o społeczeństwie

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku 2009 w województwie kujawsko-pomorskim

Załącznik - Rozkłady liczebności wyników zdających w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego na skali staninowej

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku 2009 w województwie pomorskim

Załącznik - Rozkłady liczebności wyników zdających w powiatach województwa pomorskiego na skali staninowej

Informacja o wynikach próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku 3 listopada 2010 roku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim.

Wyniki egzaminu maturalnego z geografii w województwie pomorskim

Rozkłady liczebności wyników części pisemnej egzaminu maturalnego w 2010 roku z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego na skali staninowej.

Rozkłady liczebności wyników części pisemnej egzaminu maturalnego w 2010 roku z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym w powiatach województwa pomorskiego na skali staninowej.

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2009/2010 w województwie pomorskim.

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2009/2010 w województwie kujawsko-pomorskim.

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2010 roku na terenie województwa pomorskiego.

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2010 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Średnie wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2010 roku na terenie województwa pomorskiego.

Średnie wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2010 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2009/2010 w województwie pomorskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2009/2010 w województwie kujawsko - pomorskim.

Wstępna informacja na temat egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

Normalizacja wyników egzaminu maturalnego w 2009 roku

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2008/2009 w województwie kujawsko-pomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2008/2009 w województwie pomorskim

Analiza rozwoju osiągnięć maturzystów - województwo kujawsko-pomorskie

Analiza rozwoju osiągnięć maturzystów - województwo pomorskie

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego w 2009 roku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

 Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2008/2009 dla absolwentów techników i szkół policealnych - województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2008/2009 dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2008/2009 dla absolwentów techników i szkół policealnych - województwo pomorskie

Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2008/2009 dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - województwo pomorskie

Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2009/2010 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego

Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2009/2010 dla absolwentów techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół zawodowych z województwa pomorskiego

Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej 2010 roku na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej 2010 roku.

Opis statystyczny wyników uzyskanych przez absolwentów techników i szkół policealnych w sesji letniej roku szkolnego 2009/2010 – województwo kujawsko-pomorskie

Opis statystyczny wyników uzyskanych przez absolwentów techników i szkół policealnych w sesji letniej roku szkolnego 2009/2010 – województwo pomorskie

Opis statystyczny wyników uzyskanych przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w sesji letniej roku szkolnego 2009/2010 – województwo kujawsko-pomorskie

Opis statystyczny wyników uzyskanych przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w sesji letniej roku szkolnego 2009/2010 – województwo pomorskie


Poprzednia strona: 2011-2012
Następna strona: 2007-2008