logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

2005-2006

Sprawdzian:

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu przeprowadzonego w 2006 roku w gminach w skali staninowej - województwo pomorskie.

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu przeprowadzonego w 2006 roku w gminach w skali staninowej - województwo kujawsko-pomorskie.

Dodatkowe informacje dotyczące wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w 2006 roku - województwo pomorskie.

Dodatkowe informacje dotyczące wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w 2006 roku - województwo kujawsko-pomorskie.

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu przeprowadzonego w 2005 roku w gminach w skali staninowej - województwo pomorskie.

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu przeprowadzonego w 2005 roku w gminach w skali staninowej - województwo kujawsko-pomorskie.

Stopień opanowania umiejętności badanych na sprawdzianie w 2005 roku.

Stopień opanowania umiejętności badanych na sprawdzianie w 2006 roku w województwie pomorskim.

Stopień opanowania umiejętności badanych na sprawdzianie w 2006 roku w województwie kujawsko-pomorskim.

Sprawozdanie z pilotażowego badania kontekstu wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 roku. Głównym celem badań była weryfikacja problemów badawczych i standaryzacja narzędzi do badań właściwych, które zostały zaplanowane na rok 2005.

Skrót raportu z badania uwarunkowań wyników sprawdzianu przeprowadzonego w powiatach rypińskim i sępoleńskim w 2006 roku.

Egzamin gimnazjalny:

Lekcje matematyki oraz fizyki i astronomii w opinii absolwentów gimnazjów z 2006 roku.

Co może wpływać na przyrosty osiągnięć gimnazjalistów?

Propozycja komunikowania i wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego.

Stopień opanowania umiejętności sprawdzanych w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w 2005 roku.

Stopień opanowania umiejętności sprawdzanych w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego w 2005 roku.

Stopień opanowania umiejętności sprawdzanych na egzaminie gimnazjalnym w 2006 roku w województwie pomorskim.

Stopień opanowania umiejętności sprawdzanych na egzaminie gimnazjalnym w 2006 roku w województwie kujawsko-pomorskim.

Egzamin maturalny:

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku 2006 w województwie kujawsko-pomorskim

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku 2006 w województwie pomorskim

Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sesji wiosennej 2006 roku na terenie województwa pomorskiego.

Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 - województwo pomorskie.

Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 - województwo kujawsko-pomorskie.

Analiza wyników egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii przeprowadzonego na terenie działalności OKE w Gdańsku w sesji wiosennej 2006 roku - województwo pomorskie.

Analiza wyników egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii przeprowadzonego na terenie działalności OKE w Gdańsku w sesji wiosennej 2006 roku - województwo kujawsko-pomorskie.

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego na terenie działalności OKE w Gdańsku w sesji wiosennej 2005 roku.

Propozycja komunikowania i wykorzystania wyników egzaminu maturalnego.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2005/2006 dla absolwentów techników i szkół policealnych

Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2005/2006 dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych


Poprzednia strona: 2007-2008
Następna strona: 2003-2004