logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

2003-2004

Sprawdzian:

Uwarunkowania wyników sprawdzianu w 2004 roku na przykładzie dwóch gmin.

Sprawozdanie z pilotażowego badania kontekstu wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 roku.

Propozycja opisu stopnia osiągnięć uczniów w zakresie umiejętności badanych na sprawdzianie w 2004 roku.

Propozycja opisu stopnia opanowania umiejętności sprawdzanych na sprawdzianie w 2004 roku.

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej - województwo kujawsko-pomorskie.

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej - województwo pomorskie.

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2003 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej - województwo kujawsko-pomorskie.

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2003 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej - województwo pomorskie.

Możliwości wykorzystania przez szkołę wyników otrzymanych z OKE w Gdańsku na przykładzie wyników sprawdzianu w 2003 roku.

Opis poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań w zależności od wyniku ucznia w znormalizowanej skali staninowej na przykładzie wyników sprawdzianu w 2003 roku.

Egzamin gimnazjalny:

Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach 2002 - 2004.

Propozycja wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego do diagnozy stopnia osiągnięć uczniów rozpoczynających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

Propozycja opisu stopnia opanowania umiejętności sprawdzanych na egzaminie gimnazjalnym w 2004 roku.

Komunikowanie wyników egzaminów na przykładzie próbnych egzaminów gimnazjalnych organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.

Jak nauczyciele postrzegają niezależność sytuacji egzaminacyjnej?

Opis poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań w zależności od wyniku ucznia w znormalizowanej skali staninowej na przykładzie wyników egzaminu gimnazjalnego w 2003 roku.


Poprzednia strona: 2005-2006
Następna strona: Projekty współfinansowane z UE