logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Informatory

Zgodnie z art. 9a ust.2 pkt 1b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr ‎256, poz. 2572, z późn. zm.) informatory zawierające w szczególności przykładowe pytania i zadania wraz z rozwiązaniami opracowuje, w porozumieniu z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, i ogłasza Centralna Komisja Egzaminacyjna.

I. Informatory z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych obowiązujące od sesji jesiennej w 2019 roku:

new_pdf biologia

new_pdf chemia

new_pdf część ogólna

new_pdf fizyka

new_pdf geografia

new_pdf historia

new_pdf informatyka

new_pdf język angielski

new_pdf język francuski

new_pdf język niemiecki

new_pdf język polski

new_pdf język rosyjski

new_pdf matematyka

new_pdf wiedza o społeczeństwie

II. Informatory z zakresu gimnazjum dla dorosłych:

język polski
historia
wiedza o społeczeństwie
język angielski
biologia
chemia
fizyka
język francuski
geografia
matematyka
język rosyjski
informatyka dane
język niemiecki

III. Informatory z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych obowiązujące od sesji jesiennej w 2016 roku:

język polski
historia
wiedza o społeczeństwie
język angielski
 język francuski
 język niemiecki 
 język rosyjski
 biologia
geografia
podstawy przedsiębiorczości
chemia + tablice
matematyka + wzory
 informatyka + dane
fizyka + karta wybranych wzorów i stałych fizycznych
 

IV. Informatory z zakresu gimnazjum dla dorosłych obowiązujące od jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku 2013:

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

język angielski

język rosyjski

język niemiecki

język francuski

biologia

geografia

chemia

matematyka

informatyka

fizyka

V. Informatory z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej obowiązujące od roku 2013:

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

język angielski

język rosyjski

język niemiecki

język francuski

biologia

geografia

podstawy przedsiębiorczości

chemia + tablice

matematyka + wzory

informatyka

fizyka