logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Test diagnostyczny 2021

pdf Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 lutego 2021 r. dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego

rar Formatki do analizy wyników wybranych próbnych egzaminów maturalnych

Język polski – poziom podstawowy 3 marca (godz: 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EPOP-100-2103)   

Arkusz 1 – Test EPOP-P1-100-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P1-100-A-2103

Arkusz 2 – Wypracowanie EPOP-P2-100-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P2-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EPOP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EPOP-200-2103)   

Arkusz 1 – Test EPOP-P1-200-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P1-200-A-2103

Arkusz 2 – Wypracowanie EPOP-P2-200-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P2-200-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EPOP-P0-200-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EPOP-300-2103)

Arkusz 1 – Test EPOP-P1-300-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P1-300-A-2103

Arkusz 2 – Wypracowanie EPOP-P2-300-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P2-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EPOP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EPOP-400-2103)

Arkusz 1 – Test EPOP-P1-400-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P1-400-A-2103

Arkusz 2 – Wypracowanie EPOP-P2-400-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P2-400-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EPOP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EPOP-660-2103)

Arkusz 1 – Test EPOP-P1-660-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P1-660-A-2103

Arkusz 2 – Wypracowanie EPOP-P2-660-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P2-660-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EPOP-P0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EPOP-700-2103)

Arkusz 1 – Test EPOP-P1-700-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P1-700-A-2103

Arkusz 2 – Wypracowanie EPOP-P2-700-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P2-700-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EPOP-P0-700-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EPOP-Q00-2103)

Arkusz 1 – Test EPOP-P1-Q00_2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P1-Q00-A-2103

Arkusz 2 – Wypracowanie EPOP-P2-Q00-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P2-Q00-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EPOP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz słabowidzących  (EPOP-240-2103)

Arkusz 1 – Test EPOP-P1-240-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P1-240-A-2103

Arkusz 2 – Wypracowanie EPOP-P2-240-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-P2-240-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EPOP-P0-240-2103-zasady


Język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony 3 marca (godz: 14:00) 

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EJLP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EJLP-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EJLP-R0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJLP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJLP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EJLP-R0-200-2103 + Karta odpowiedzi EJLP-R0-200-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJLP-R0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EJLP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJLP-R0-400-2103 + Karta odpowiedzi EJLP-R0-400-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJLP-R0-100-2103-zasady

Język białoruski – poziom podstawowy 3 marca (godz: 14:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMBB-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EMBB-P0-100-2103 + Karta odpowiedzi EMBB-P0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMBB-P0-100-2103-zasady

Język litewski – poziom podstawowy 3 marca (godz: 14:00) 

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMLL-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EMLL-P0-100-2103 + Karta odpowiedzi EMLL-P0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMLL-P0-100-2103-zasady

Język ukraiński – poziom podstawowy 3 marca (godz: 14:00) 

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMUU-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EMUU-P0-100-2103 + Karta odpowiedzi EMUU-P0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMUU-P0-100-2103-zasady


Matematyka – poziom podstawowy 4 marca (godz: 9:00) 

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMAP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EMAP-P0-100-2103 + Karta odpowiedzi EMAP-P0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMAP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EMAP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EMAP-P0-200-2103 + Karta odpowiedzi EMAP-P0-200-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMAP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EMAP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny EMAP-P0-300-2103 + Karta odpowiedzi EMAP-P0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMAP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EMAP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EMAP-P0-400-2103 + Karta odpowiedzi EMAP-P0-400-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMAP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EMAP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny EMAP-P0-660-2103 + Karta odpowiedzi EMAP-P0-660-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMAP-P0-660-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EMAP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny EMAP-P0-700-2103 + Karta odpowiedzi EMAP-P0-700-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMAP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EMAP-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny EMAP-P0-Q00-2103 + Karta odpowiedzi EMAP-P0-Q00-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMAP-P0-Q00-2103-zasady


Historia muzyki – poziom rozszerzony 4 marca (godz: 14:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EHMP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EHMP-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EHMP-R0-100-A-2103

Przykłady nutowe + Przykłady dźwiękowe

Zasady oceniania rozwiązań zadań EHMP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EHMP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EHMP-R0-200-2103 + Karta odpowiedzi EHMP-R0-200-A-2103

Przykłady nutowe + Przykłady dźwiękowe

Zasady oceniania rozwiązań zadań EHMP-R0-100-2103-zasady

Filozofia – poziom rozszerzony 4 marca (godz: 14:00) 

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EFIP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EFIP-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EFIP-R0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EFIP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EFIP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EFIP-R0-200-2103 + Karta odpowiedzi  EFIP-R0-200-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EFIP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EFIP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny EFIP-R0-300-2103 + Karta odpowiedzi  EFIP-R0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EFIP-R0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EFIP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EFIP-R0-400-2103 + Karta odpowiedzi EFIP-R0-400-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EFIP-R0-400-2103-zasady


Język angielski – poziom podstawowy 5 marca (godz: 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJAP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAP-P0-100-2103 + Karta odpowiedzi EJAP-P0-100-A-2103

Transkrypcja nagrań EJAP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJAP-P0-100-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAP-P0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJAP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAP-P0-200-2103 + Karta odpowiedzi EJAP-P0-200-A-2103

Transkrypcja nagrań EJAP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJAP-P0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJAP-P0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAP-P0-300-2103 + Karta odpowiedzi EJAP-P0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAP-P0-300-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJAP-P0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAP-P0-400-2103 + Karta odpowiedzi EJAP-P0-400-A-2103

Transkrypcja nagrań EJAP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJAP-P0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAP-P0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EJAP-P0-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAP-P0-660-2103 + Karta odpowiedzi EJAP-P0-660-A-2103

Transkrypcja nagrań EJAP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJAP-P0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EJAP-P0-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAP-P0-700-2103 + Karta odpowiedzi EJAP-P0-700-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAP-P0-700-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących oraz niewidomych – czarnodruk (EJAP-P0-766-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAP-P0-766-2103 + Karta odpowiedzi EJAP-P0-766-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAP-P0-700-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJAP-P0-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAP-P0-Q00-2103 + Karta odpowiedzi EJAP-P0-Q00-A-2103

Transkrypcja nagrań EJAP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJAP-P0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAP-P0-100-2103-zasady


Historia sztuki – poziom rozszerzony 5 marca (godz: 14:00) 

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EHSP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EHSP-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EHSP-R0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EHSP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EHSP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EHSP-R0-200-2103 + Karta odpowiedzi EHSP-R0-200-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EHSP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EHSP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny EHSP-R0-300-2103 + Karta odpowiedzi EHSP-R0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EHSP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EHSP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EHSP-R0-400-2103 + Karta odpowiedzi EHSP-R0-400-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EHSP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EHSP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny EHSP-R0-700-2103 + Karta odpowiedzi EHSP-R0-700-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EHSP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EHSP-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny EHSP-R0-Q00-2103 + Karta odpowiedzi EHSP-R0-Q00-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EHSP-R0-100-2103-zasady


Język kaszubski – poziom rozszerzony 5 marca (godz: 14:00) 

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMKK-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny EMKK-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EMKK-R0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMKK-R0-100-2103-zasady


Język angielski – poziom rozszerzony - 8 marca (godz: 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJAP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAP-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EJAP-R0-100-A-2103

Transkrypcja nagrań EJAP-R0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJAP-R0-100-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJAP-R0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAP-R0-200-2103 + Karta odpowiedzi EJAP-R0-200-A-2103

Transkrypcja nagrań EJAP-R0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJAP-R0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJAP-R0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAP-R0-300-2103 + Karta odpowiedzi EJAP-R0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAP-R0-300-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJAP-R0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAP-R0-400-2103 + Karta odpowiedzi EJAP-R0-400-A-2103

Transkrypcja nagrań EJAP-R0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJAP-R0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EJAP-R0-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny  EJAP-R0-660-2103 + Karta odpowiedzi EJAP-R0-660-A-2103

Transkrypcja nagrań EJAP-R0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJAP-R0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAP-R0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EJAP-R0-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAP-R0-700-2103 + Karta odpowiedzi EJAP-R0-700-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAP-R0-700-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJAP-R0-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAP-R0-Q00-2103 + Karta odpowiedzi EJAP-R0-Q00-A-2103

Transkrypcja nagrań EJAP-R0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJAP-R0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAP-R0-100-2103-zasady


Język angielski – poziom dwujęzyczny - 8 marca (godz: 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJAA-D0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAA-D0-100-2103 + Karta odpowiedzi EJAA-D0-100-A-2103

Transkrypcja nagrań EJAA-D0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJAA-D0-100-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAA-D0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJAA-D0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAA-D0-200-2103 + Karta odpowiedzi EJAA-D0-200-A-2103

Transkrypcja nagrań EJAA-D0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJAA-D0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAA-D0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJAA-D0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAA-D0-300-2103 + Karta odpowiedzi EJAA-D0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAA-D0-300-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJAA-D0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAA-D0-400-2103 + Karta odpowiedzi EJAA-D0-400-A-2103

Transkrypcja nagrań EJAA-D0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJAA-D0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAA-D0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJAA-D0-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJAA-D0-Q00-2103 + Karta odpowiedzi EJAA-D0-Q00-A-2103

Transkrypcja nagrań EJAA-D0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJAA-D0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJAA-D0-100-2103-zasady


Język francuski – poziom podstawowy - 8 marca (godz: 14:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJFP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJFP-P0-100-2103 + Karta odpowiedzi EJFP-P0-100-A-2103

Transkrypcja nagrań EJFP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJFP-P0-100-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJFP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJFP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJFP-P0-200-2103 + Karta odpowiedzi EJFP-P0-200-A-2103

Transkrypcja nagrań EJFP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJFP-P0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJFP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJFP-P0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJFP-P0-300-2103 + Karta odpowiedzi EJFP-P0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJFP-P0-300-2103-zasady


Język hiszpański – poziom podstawowy - 8 marca (godz: 14:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJHP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJHP-P0-100-2103 + Karta odpowiedzi EJHP-P0-100-A-2103

Transkrypcja nagrań EJHP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJHP-P0-100-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJHP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJHP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJHP-P0-200-2103 + Karta odpowiedzi  EJHP-P0-200-A-2103

Transkrypcja nagrań EJHP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJHP-P0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJHP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJHP-P0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJHP-P0-300-2103 + Karta odpowiedzi EJHP-P0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJHP-P0-300-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJHP-P0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJHP-P0-400-2103 + Karta odpowiedzi EJHP-P0-400-A-2103

Transkrypcja nagrań EJHP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJHP-P0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJHP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EJHP-P0-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJHP-P0-660-2103 + Karta odpowiedzi EJHP-P0-660-A-2103

Transkrypcja nagrań EJHP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJHP-P0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJHP-P0-100-2103-zasady


Język niemiecki – poziom podstawowy - 8 marca (godz: 14:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJNP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJNP-P0-100-2103 + Karta odpowiedzi EJNP-P0-100-A-2103

Transkrypcja nagrań EJNP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJNP-P0-100-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJNP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJNP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJNP-P0-200-2103 + Karta odpowiedzi EJNP-P0-200-A-2103

Transkrypcja nagrań EJNP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJNP-P0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJNP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJNP-P0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJNP-P0-300-2103 + Karta odpowiedzi EJNP-P0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJNP-P0-300-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJNP-P0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJNP-P0-400-2103 + Karta odpowiedzi EJNP-P0-400-A-2103

Transkrypcja nagrań EJNP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJNP-P0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJNP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EJNP-P0-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJNP-P0-660-2103 + Karta odpowiedzi EJNP-P0-660-A-2103

Transkrypcja nagrań EJNP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJNP-P0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJNP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EJNP-P0-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJNP-P0-700-2103 + Karta odpowiedzi EJNP-P0-700-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJNP-P0-700-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJNP-P0-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJNP-P0-Q00-2103 + Karta odpowiedzi EJNP-P0-Q00-A-2103

Transkrypcja nagrań EJNP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJNP-P0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJNP-P0-100-2103-zasady


Język włoski – poziom podstawowy - 8 marca (godz: 14:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJWP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJWP-P0-100-2103 + Karta odpowiedzi EJWP-P0-100-A-2103

Transkrypcja nagrań EJWP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJWP-P0-100-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJWP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJWP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJWP-P0-200-2103 + Karta odpowiedzi EJWP-P0-200-A-2103

Transkrypcja nagrań EJWP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJWP-P0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJWP-P0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJWP-P0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJWP-P0-300-2103 + Karta odpowiedzi EJWP-P0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJWP-P0-300-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJWP-P0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJWP-P0-400-2103 + Karta odpowiedzi EJWP-P0-400-A-2103

Transkrypcja nagrań EJWP-P0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJWP-P0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJWP-P0-100-2103-zasady


Język polski – poziom rozszerzony - 9 marca (godz: 9:00) 

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EPOP-100-2103)   

Arkusz EPOP-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-R0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EPOP-R0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EPOP-200-2103)   

Arkusz EPOP-R0-200-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-R0-200-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EPOP-R0-100-2103_zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EPOP-300-2103)

Arkusz EPOP-R0-300-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-R0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EPOP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EPOP-400-2103)

Arkusz EPOP-R0-400-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-R0-400-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EPOP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EPOP-660-2103)

Arkusz EPOP-R0-660-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-R0-660-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EPOP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EPOP-700-2103)

Arkusz EPOP-R0-700-2103 + Karta odpowiedzi EPOP-R0-700-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EPOP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EPOP-Q00-2103)

Arkusz EPOP-R0-Q00_2103 + Karta odpowiedzi EPOP-R0-Q00-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EPOP-R0-100-2103-zasady


Język francuski – poziom rozszerzony - 9 marca (godz: 14:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJFP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJFP-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EJFP-R0-100-A-2103

Transkrypcja nagrań EJFP-R0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJFP-R0-100-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJFP-R0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJFP-R0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJFP-R0-200-2103 + Karta odpowiedzi EJFP-R0-200-A-2103

Transkrypcja nagrań EJFP-R0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJFP-R0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJFP-R0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJFP-R0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJFP-R0-400-2103 + Karta odpowiedzi EJFP-R0-400-A-2103

Transkrypcja nagrań EJFP-R0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJFP-R0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJFP-R0-100-2103-zasady


Język francuski – poziom dwujęzyczny - 9 marca (godz: 14:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJFF-D0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJFF-D0-100-2103 + Karta odpowiedzi EJFF-D0-100-A-2103

Transkrypcja nagrań EJFF-D0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJFF-D0-100-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJFF-D0-100-2103-zasady


Język rosyjski – poziom rozszerzony - 9 marca (godz: 14:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJRP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJRP-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EJRP-R0-100-A-2103

Transkrypcja nagrań EJRP-R0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJRP-R0-100-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJRP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJRP-R0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJRP-R0-200-2103 + Karta odpowiedzi EJRP-R0-200-A-2103

Transkrypcja nagrań EJRP-R0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJRP-R0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJRP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJRP-R0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJRP-R0-300-2103 + Karta odpowiedzi EJRP-R0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJRP-R0-300-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJRP-R0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJRP-R0-400-2103 + Karta odpowiedzi EJRP-R0-400-A-2103

Transkrypcja nagrań EJRP-R0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJRP-R0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJRP-R0-100-2103-zasady


Język rosyjski – poziom dwujęzyczny - 9 marca (godz: 14:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJRR-D0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJRR-D0-100-2103 + Karta odpowiedzi EJRR-D0-100-A-2103

Transkrypcja nagrań EJRR-D0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJRR-D0-100-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJRR-D0-100-2103-zasady


Język włoski – poziom rozszerzony - 9 marca (godz: 14:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJWP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJWP-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EJWP-R0-100-A-2103

Transkrypcja nagrań EJWP-R0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJWP-R0-100-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJWP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJWP-R0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJWP-R0-400-2103 + Karta odpowiedzi EJWP-R0-400-A-2103

Transkrypcja nagrań EJWP-R0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJWP-R0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJWP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJWP-R0-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJWP-R0-Q00-2103 + Karta odpowiedzi EJWP-R0-Q00-A-2103

Transkrypcja nagrań EJWP-R0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJWP-R0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJWP-R0-100-2103-zasady


Język włoski – poziom dwujęzyczny - 9 marca (godz: 14:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJWW-D0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJWW-D0-100-2103 + Karta odpowiedzi EJWW-D0-100-A-2103

Transkrypcja nagrań EJWW-D0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJWW-D0-100-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJWW-D0-100-2103-zasady


Matematyka – poziom rozszerzony - 10 marca (godz: 9:00) 

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMAP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EMAP-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EMAP-R0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMAP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EMAP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EMAP-R0-200-2103 + Karta odpowiedzi EMAP-R0-200-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMAP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EMAP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny EMAP-R0-300-2103 + Karta odpowiedzi EMAP-R0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMAP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EMAP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EMAP-R0-400-2103 + Karta odpowiedzi EMAP-R0-400-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMAP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EMAP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny EMAP-R0-660-2103 + Karta odpowiedzi EMAP-R0-660-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMAP-R0-660-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EMAP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny EMAP-R0-700-2103 + Karta odpowiedzi EMAP-R0-700-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMAP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EMAP-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny EMAP-R0-Q00-2103 + Karta odpowiedzi EMAP-R0-Q00-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMAP-R0-Q00-2103-zasady


Język hiszpański – poziom rozszerzony - 10 marca (godz: 14:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJHP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJHP-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EJHP-R0-100-A-2103

Transkrypcja nagrań EJHP-R0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJHP-R0-100-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJHP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJHP-R0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJHP-R0-200-2103 + Karta odpowiedzi EJHP-R0-200-A-2103

Transkrypcja nagrań EJHP-R0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJHP-R0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJHP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJHP-R0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJHP-R0-300-2103 + Karta odpowiedzi EJHP-R0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJHP-R0-300-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJHP-R0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJHP-R0-400-2103 + Karta odpowiedzi EJHP-R0-400-A-2103

Transkrypcja nagrań EJHP-R0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJHP-R0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJHP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJHP-R0-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJHP-R0-Q00-2103 + Karta odpowiedzi EJHP-R0-Q00-A-2103

Transkrypcja nagrań EJHP-R0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJHP-R0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJHP-R0-100-2103-zasady


Język hiszpański – poziom dwujęzyczny - 10 marca (godz: 14:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJHH-D0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJHH-D0-100-2103 + Karta odpowiedzi EJHH-D0-100-A-2103

Transkrypcja nagrań EJHH-D0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJHH-D0-100-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJHH-D0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJHH-D0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJHH-D0-200-2103 + Karta odpowiedzi EJHH-D0-200-A-2103

Transkrypcja nagrań EJHH-D0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJHH-D0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJHH-D0-100-2103-zasady


Język niemiecki – poziom rozszerzony - 10 marca (godz: 14:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJNP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJNP-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EJNP-R0-100-A-2103

Transkrypcja nagrań EJNP-R0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJNP-R0-100-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJNP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJNP-R0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJNP-R0-200-2103 + Karta odpowiedzi EJNP-R0-200-A-2103

Transkrypcja nagrań EJNP-R0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJNP-R0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJNP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJNP-R0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJNP-R0-300-2103 + Karta odpowiedzi EJNP-R0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJNP-R0-300-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJNP-R0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJNP-R0-400-2103 + Karta odpowiedzi EJNP-R0-400-A-2103

Transkrypcja nagrań EJNP-R0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJNP-R0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJNP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EJNP-R0-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJNP-R0-660-2103 + Karta odpowiedzi EJNP-R0-660-A-2103

Transkrypcja nagrań EJNP-R0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJNP-R0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJNP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EJNP-R0-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJNP-R0-700-2103 + Karta odpowiedzi EJNP-R0-700-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJNP-R0-700-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJNP-R0-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJNP-R0-Q00-2103 + Karta odpowiedzi EJNP-R0-Q00-A-2103

Transkrypcja nagrań EJNP-R0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJNP-R0-WP-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJNP-R0-100-2103-zasady


Język niemiecki – poziom dwujęzyczny - 10 marca (godz: 14:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJNN-D0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny EJNN-D0-100-2103 + Karta odpowiedzi EJNN-D0-100-A-2103

Transkrypcja nagrań EJNN-D0-100-2103-transkrypcja + Mp3 EJNN-D0-100-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EJNN-D0-100-2103-zasady


Biologia – poziom rozszerzony - 11 marca (godz: 9:00) 

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EBIP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EBIP-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EBIP-R0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EBIP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EBIP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EBIP-R0-200-2103 + Karta odpowiedzi EBIP-R0-200-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EBIP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EBIP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny EBIP-R0-300-2103 + Karta odpowiedzi EBIP-R0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EBIP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EBIP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EBIP-R0-400-2103 + Karta odpowiedzi EBIP-R0-400-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EBIP-R0-400-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EBIP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny EBIP-R0-660-2103 + Karta odpowiedzi EBIP-R0-660-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EBIP-R0-660-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EBIP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny EBIP-R0-700-2103 + Karta odpowiedzi EBIP-R0-700-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EBIP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EBIP-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny EBIP-R0-Q00-2103 + Karta odpowiedzi EBIP-R0-Q00-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EBIP-R0-100-2103-zasady


Informatyka – poziom rozszerzony - 11 marca (godz: 14:00) 

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EINP-100-2103)   

Arkusz 1 EINP-R1-100-2103 + Karta odpowiedzi EINP-R1-100-A-2103

Arkusz 2 EINP-R2-100-2103 + Karta odpowiedzi EINP-R2-100-A-2103

Dane

Zasady oceniania rozwiązań zadań EINP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EINP-200-2103)   

Arkusz 1 EINP-R1-200-2103 + Karta odpowiedzi EINP-R1-200-A-2103

Arkusz 2 EINP-R2-200-2103 + Karta odpowiedzi EINP-R2-200-A-2103

Dane

Zasady oceniania rozwiązań zadań EINP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EINP-300-2103)

Arkusz 1 EINP-R1-300-2103 + Karta odpowiedzi EINP-R1-300-A-2103

Arkusz 2 EINP-R2-300-2103 + Karta odpowiedzi EINP-R2-300-A-2103

Dane

Zasady oceniania rozwiązań zadań EINP-R0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EINP-400-2103)

Arkusz 1 EINP-R1-400-2103 + Karta odpowiedzi EINP-R1-400-A-2103

Arkusz 2 EINP-R2-400-2103 + Karta odpowiedzi EINP-R2-400-A-2103

Dane

Zasady oceniania rozwiązań zadań EINP-R0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EINP-660-2103)

Arkusz 1 EINP-R1-660-2103 + Karta odpowiedzi EINP-R1-660-A-2103

Arkusz 2 EINP-R2-660-2103 + Karta odpowiedzi EINP-R2-660-A-2103

Dane

Zasady oceniania rozwiązań zadań EINP-R0-660-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EINP-700-2103)

Arkusz 1 EINP-R1-700-2103 + Karta odpowiedzi EINP-R1-700-A-2103

Arkusz 2 EINP-R2-700-2103 + Karta odpowiedzi EINP-R2-700-A-2103

Dane

Zasady oceniania rozwiązań zadań EINP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EINP-Q00-2103)

Arkusz 1 EINP-R1-Q00-2103 + Karta odpowiedzi EINP-R1-Q00-A-2103

Arkusz 2 EINP-R2-Q00-2103 + Karta odpowiedzi EINP-R2-Q00-A-2103

Dane

Zasady oceniania rozwiązań zadań EINP-R0-100-2103-zasady


Chemia – poziom rozszerzony - 12 marca (godz: 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (ECHP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny ECHP-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi ECHP-R0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań ECHP-R0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (ECHP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny ECHP-R0-200-2103 + Karta odpowiedzi ECHP-R0-200-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań ECHP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (ECHP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny ECHP-R0-300-2103 + Karta odpowiedzi ECHP-R0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań ECHP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (ECHP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny ECHP-R0-400-2103 + Karta odpowiedzi ECHP-R0-400-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań ECHP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (ECHP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny ECHP-R0-660-2103 + Karta odpowiedzi ECHP-R0-660-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań ECHP-R0-660-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (ECHP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny ECHP-R0-700-2103 + Karta odpowiedzi ECHP-R0-700-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań ECHP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (ECHP-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny ECHP-R0-Q00-2103 + Karta odpowiedzi ECHP-R0-Q00-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań ECHP-R0-100-2103-zasady


Wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony - 12 marca (godz: 14:00)

 Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EWOP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EWOP-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EWOP-R0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EWOP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EWOP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EWOP-R0-200-2103 + Karta odpowiedzi EWOP-R0-200-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EWOP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EWOP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny EWOP-R0-300-2103 + Karta odpowiedzi EWOP-R0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EWOP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EWOP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EWOP-R0-400-2103 + Karta odpowiedzi EWOP-R0-400-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EWOP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EWOP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny EWOP-R0-700-2103 + Karta odpowiedzi EWOP-R0-700-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EWOP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EWOP-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny EWOP-R0-Q00-2103 + Karta odpowiedzi EWOP-R0-Q00-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EWOP-R0-100-2103-zasady


Historia – poziom rozszerzony - 15 marca (godz: 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EHIP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EHIP-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EHIP-R0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EHIP-R0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EHIP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EHIP-R0-200-2103 + Karta odpowiedzi EHIP-R0-200-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EHIP-R0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EHIP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny EHIP-R0-300-2103 + Karta odpowiedzi EHIP-R0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EHIP-R0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EHIP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EHIP-R0-400-2103 + Karta odpowiedzi EHIP-R0-400-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EHIP-R0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EHIP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny EHIP-R0-660-2103 + Karta odpowiedzi EHIP-R0-660-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EHIP-R0-660-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EHIP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny EHIP-R0-700-2103 + Karta odpowiedzi EHIP-R0-700-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EHIP-R0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EHIP-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny EHIP-R0-Q00-2103 + Karta odpowiedzi EHIP-R0-Q00-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EHIP-R0-100-2103-zasady


Fizyka – poziom rozszerzony - 15 marca (godz: 14:00) 

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EFAP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EFAP-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EFAP-R0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EFAP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EFAP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EFAP-R0-200-2103 + Karta odpowiedzi EFAP-R0-200-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EFAP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EFAP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny EFAP-R0-300-2103 + Karta odpowiedzi EFAP-R0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EFAP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EFAP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EFAP-R0-400-2103 + Karta odpowiedzi EFAP-R0-400-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EFAP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EFAP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny EFAP-R0-700-2103 + Karta odpowiedzi EFAP-R0-700-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EFAP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EFAP-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny EFAP-R0-Q00-2103 + Karta odpowiedzi EFAP-R0-Q00-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EFAP-R0-100-2103-zasady


Geografia – poziom rozszerzony - 16 marca (godz: 9:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EGEP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EGEP-R0-100-2103 + Barwny załącznik + Karta odpowiedzi EGEP-R0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EGEP-R0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EGEP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EGEP-R0-200-2103 + Barwny załącznik

Karta odpowiedzi EGEP-R0-200-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EGEP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EGEP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny EGEP-R0-300-2103 + Barwny załącznik

Karta odpowiedzi EGEP-R0-300-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EGEP-R0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EGEP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny EGEP-R0-400-2103 + Legenda

Karta odpowiedzi EGEP-R0-400-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EGEP-R0-100-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EGEP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny EGEP-R0-660-2103

Karta odpowiedzi EGEP-R0-660-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EGEP-R0-660-2103-zasady

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EGEP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny EGEP-R0-700-2103 + Barwny załącznik

Karta odpowiedzi EGEP-R0-700-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EGEP-R0-100-2103-zasady 

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EGEP-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny EGEP-R0-Q00-2103 + Barwny załącznik

Karta odpowiedzi EGEP-R0-Q00-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EGEP-R0-100-2103-zasady


Język białoruski – poziom rozszerzony -  16 marca (godz: 14:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMBB-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EMBB-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EMBB-R0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMBB-R0-100-2103-zasady

Język litewski – poziom rozszerzony - 16 marca (godz: 14:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMLL-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EMLL-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EMLL-R0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMLL-R0-100-2103-zasady

Język ukraiński – poziom rozszerzony - 16 marca (godz: 14:00)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMUU-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny EMUU-R0-100-2103 + Karta odpowiedzi EMUU-R0-100-A-2103

Zasady oceniania rozwiązań zadań EMUU-R0-100-2103-zasady


Poprzednia strona: Arkusze egzaminacyjne
Następna strona: Test diagnostyczny 2022