logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu

Egzamin ósmoklasisty

pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Egzamin maturalny

new_pdfKomunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - PP2012

pdf Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022

Egzamin zawodowy

pdf Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022

Egzamin eksternistyczny

pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2022 roku

Dokumenty wymagane przez OKE:

Aktualizacja: 3 listopada 2020 roku

doc Załącznik OKE 1aE - Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE - wersja w MS Word

pdf Załącznik OKE 1aE - Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE - wersja w pdf

Załącznik OKE 1E8 - Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty - wersja w MS Word

pdf Załącznik OKE 1E8 - Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty - wersja w pdf

doc Załącznik OKE 1AM - Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE

 Załącznik OKE 1M - Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin maturalny

doc Załącznik OKE 1BM - Uzasadnienie zamówienia dodatkowych materiałów egzaminacyjnych egzaminu maturalnego w przypadkach ujętych w komunikacie dyrektora CKE

doc Załącznik OKE 1Z - Wykaz zdających uczniów / absolwentów / słuchaczy korzystających z dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w przypadkach ujętych w komunikacie dyrektora CKE


Poprzednia strona: Deklaracje dla zdających
Następna strona: Terminy egzaminów