logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Arkusze egzaminu maturalnego - wiosna 2022

rar Zasady oceniania rozwiązań zadań

4 maja 2022
Język polski

Poziom podstawowy

pdf Arkusz 1 - Test

pdf Arkusz 1 – Test. Arkusz egzaminacyjny dla obywateli Ukrainy

pdf Arkusz 2 – Wypracowanie

pdf Arkusz 2 – Wypracowanie. Arkusz egzaminacyjny dla obywateli Ukrainy

 Dla osób niesłyszących

pdf Arkusz 1 – Test

pdf Arkusz 2 – Wypracowanie

Język łaciński i kultura antyczna

Poziom rozszerzony

pdf Arkusz egzaminacyjny

5 maja 2022
Matematyka

Poziom podstawowy

pdf Arkusz egzaminacyjny (wersja A)

pdf Arkusz egzaminacyjny dla obywateli Ukrainy

Historia muzyki

Poziom rozszerzony

pdf Arkusz egzaminacyjny

pdf Przykłady nutowe

6 maja 2022
Język angielski

Poziom podstawowy

pdf Arkusz egzaminacyjny (wersja A)

pdf Arkusz egzaminacyjny (wersja A) dla obywateli Ukrainy

pdf Transkrypcja nagrań

pdf Nagrania

Dla osób niesłyszących

pdf Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących

Język francuski

Poziom podstawowy

pdf Arkusz egzaminacyjny (wersja A)

pdf Transkrypcja nagrań

pdf Nagrania

Język hiszpański

Poziom podstawowy

pdf Arkusz egzaminacyjny (wersja A)

pdf Transkrypcja nagrań

pdf Nagrania

Język niemiecki

Poziom podstawowy

pdf Arkusz egzaminacyjny (wersja A)

pdf Transkrypcja nagrań

pdf Nagrania

Język rosyjski

Poziom podstawowy

pdf Arkusz egzaminacyjny (wersja A)

pdf Arkusz egzaminacyjny (wersja A) dla obywateli Ukrainy

pdf Transkrypcja nagrań

pdf Nagrania

Język włoski

Poziom podstawowy

pdf Arkusz egzaminacyjny (wersja A)

pdf Transkrypcja nagrań

pdf Nagrania

9 maja 2022
Język angielski

Poziom rozszerzony

pdf Arkusz egzaminacyjny (wersja A)

pdf Transkrypcja nagrań

pdf Nagrania

Dla osób niesłyszących

pdf Arkusz egzaminacyjny

Poziom dwujęzyczny

pdf Arkusz egzaminacyjny (wersja A)

pdf Transkrypcja nagrań

pdf Nagrania

Filozofia

Poziom podstawowy

pdf Arkusz egzaminacyjny

10 maja 2022
Język polski

Poziom rozszerzony

pdf Arkusz egzaminacyjny

Język francuski

Poziom rozszerzony

pdf Arkusz egzaminacyjny (wersja A)

pdf Transkrypcja nagrań

pdf Nagrania

Poziom dwujęzyczny

pdf Arkusz egzaminacyjny (wersja A)

pdf Transkrypcja nagrań

pdf Nagrania

11 maja 2022
Matematyka

Poziom rozszerzony

pdf Arkusz egzaminacyjny

Język hiszpański

Poziom rozszerzony

pdf Arkusz egzaminacyjny (wersja A)

pdf Transkrypcja nagrań

pdf Nagrania

Poziom dwujęzyczny

pdf Arkusz egzaminacyjny (wersja A)

pdf Transkrypcja nagrań

pdf Nagrania

12 maja 2022
Biologia

Poziom rozszerzony

pdf Arkusz egzaminacyjny

Język rosyjski

Poziom rozszerzony

pdf Arkusz egzaminacyjny (wersja A)

pdf Transkrypcja nagrań

pdf Nagrania

Poziom dwujęzyczny

pdf Arkusz egzaminacyjny

pdf Transkrypcja nagrań

pdf Nagrania

13 maja 2022
Wiedza o społeczeństwie

Poziom rozszerzony

pdf Arkusz egzaminacyjny

Język niemiecki

Poziom rozszerzony

pdf Arkusz egzaminacyjny (wersja A)

pdf Transkrypcja nagrań

pdf Nagrania

Poziom dwujęzyczny

pdf Arkusz egzaminacyjny

pdf Transkrypcja nagrań

pdf Nagrania

16 maja 2022
Chemia

Poziom rozszerzony

pdf Arkusz egzaminacyjny

Język włoski

Poziom rozszerzony

pdf Arkusz egzaminacyjny (wersja A)

pdf Transkrypcja nagrań

pdf Nagrania 

17 maja 2022
Historia

Poziom rozszerzony

pdf Arkusz egzaminacyjny

Języki mniejszości narodowych - poziom podstawowy

Język białoruski - poziom podstawowy

pdf Arkusz egzaminacyjny

Język litewski - poziom podstawowy

pdf Arkusz egzaminacyjny

Język ukraiński - poziom podstawowy

pdf Arkusz egzaminacyjny

18 maja 2022
Geografia

poziom rozszerzony

pdf Arkusz egzaminacyjny

pdf Barwny załącznik - Mapa

Języki mniejszości narodowych - poziom rozszerzony

Język białoruski - poziom rozszerzony

pdf Arkusz egzaminacyjny

Język litewski - poziom rozszerzony

pdf Arkusz egzaminacyjny

Język ukraiński - poziom rozszerzony

pdf Arkusz egzaminacyjny

19 maja 2022
Fizyka

poziom rozszerzony

pdf Arkusz egzaminacyjny

Historia sztuki

poziom rozszerzony

pdf Arkusz egzaminacyjny

20 maja 2022
Informatyka

poziom rozszerzony

pdf Arkusz egzaminacyjny - część I

pdf Arkusz egzaminacyjny - część II

rar Dane

Język kaszubski

poziom rozszerzony

pdf Arkusz egzaminacyjny


Poprzednia strona: Arkusze egzaminacyjne
Następna strona: Test diagnostyczny 2021