logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Arkusze egzaminu maturalnego - wiosna 2019

Formuła do 2014 "stara matura" Formuła od 2015 "nowa matura"
Język polski

MPO-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz

MPO-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

MPO-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz

MPO-P1_7P-192 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania

MPO-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MMA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

MMA-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MMA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

Język łaciński i kultura antyczna
 

MKL-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Biologia

MBI-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MBI-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

MBI-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Wiedza o społeczeństwie

MWO-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MWO-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

MWO-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Fizyka

MFA-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MFA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

MFA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Filozofia
 

MFI-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Geografia

MGE-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

Mapa_PP.PDF poziom podstawowy - mapa do arkusza

MGE-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

Mapa_PR.PDF poziom rozszerzony - mapa do arkusza

MGE-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Załącznik.PDF poziom rozszerzony - barwny załącznik do arkusza

Chemia

MCH-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MCH-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

MCH-R1_1P-192 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Historia sztuki
 

MHS-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

Informatyka

MIN-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz część I

MIN-P2_1P-192 poziom podstawowy - arkusz część II + zasady oceniania

Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy - archiwum z plikami do arkusza część II

MIN-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część I

MIN-R2_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część II + zasady oceniania

Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony - archiwum z plikami do arkusza część II

MIN-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część I

MIN-R2_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część II + zasady oceniania

Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony - archiwum z plikami do arkusza część II

Historia

MHI-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania

MHI-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

MHI-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

Język angielski

MJA-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MJA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część 1. + zasady oceniania

MJA-R2_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MJA-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

MJA-P1_7P-192 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania

MJA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

MJA-R1_7P-192 poziom rozszerzony - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania

MAD-R1_1A-192 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język niemiecki

MJN-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MJN-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część 1. + zasady oceniania

MJN-R2_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MJN-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

MJN-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

MND-R1_1N-192 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język rosyjski

MJR-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MJR-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

MJR-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język francuski
 

MJF-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

MJF-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

MFD-R1_1F-192 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania


Poprzednia strona: Arkusze egzaminacyjne
Następna strona: Test diagnostyczny 2021