logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Informatory

Zgodnie z art. 9a ust.2 pkt 1b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr ‎256, poz. 2572, z późn. zm.) informatory zawierające w szczególności przykładowe pytania i zadania wraz z rozwiązaniami opracowuje, w porozumieniu z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, i ogłasza Centralna Komisja Egzaminacyjna.

I. Informatory z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych obowiązujące od sesji jesiennej w 2019 roku:

pdf Część ogólna

pdf Język polski

pdf Historia

pdf Wiedza o społeczeństwie

pdf Język angielski

pdf Język rosyjski

pdf Język niemiecki

pdf Język francuski

pdf Biologia

pdf Geografia

pdf Chemia + tablice

pdf Matematyka

pdf Informatykarar dane + załącznik

pdf Fizyka 

II. Informatory z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych obowiązujące od sesji jesiennej w 2016 roku:

język polski
historia
wiedza o społeczeństwie
język angielski
 język francuski
 język niemiecki 
 język rosyjski
 biologia
geografia
podstawy przedsiębiorczości
chemia + tablice
matematyka + wzory
 informatyka + dane
fizyka + karta wybranych wzorów i stałych fizycznych
 

 

III. Informatory z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej II stopnia obowiązujące od roku 2024:

pdf Część ogólna

pdf Język polski

pdf Wiedza o społeczeństwie

pdf Język angielski

pdf Język rosyjski

pdf Język niemiecki

pdf Język francuski

pdf Matematyka + wzory

pdf Informatykarar dane + załącznik

 

 


Poprzednia strona: Ogólnie o egzaminach eksternistycznych
Następna strona: Podstawa programowa