logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Kategoria: egzamin ósmoklasisty

Komunikat dyrektora CKE z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku

17.08.2023 r. - 10:00
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

Loginy i hasła do Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU)

27.06.2023 r. - 15:20
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

Wstępna informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym 23, 24 i 25 maja 2023 roku w terminie głównym na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

18.05.2023 r. - 12:20
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych dla dorosłych,
w których zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty w sesji zimowej 2020 roku.
Informujemy, że termin zgłaszania słuchaczy do egzamnu w sesji zimowej 2020 roku upływa dnia 31 października 2019 r.

26.09.2019 r. - 13:21
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

Wstępna informacja na temat egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego 15, 16 i 17 kwietnia 2019 roku na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

13.04.2019 r. - 07:47
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

Zaktualizowane wersje Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

5.04.2019 r. - 14:29
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

W serwisie SIOEO został zamieszczony szczegółowy harmonogram obowiązkowych szkoleń dyrektorów szkół podstawowych, przeprowadzających w kwietniu 2019 r. egzamin w kalsie ósmej.

15.02.2019 r. - 07:50
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

 Uprzejmie informujemy, że termin zgłoszenia danych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty upływa 30 listopada.

21.11.2018 r. - 12:37
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

Arkusze pokazowe – grudzień 2017

18.12.2017 r. - 13:12
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 grudnia 2017 r. dotycząca przykładowych arkuszy egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty (E8) przeprowadzanego od roku szkolnego 2018/2019

14.12.2017 r. - 08:22