logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

2016

Sprawdzian

Osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w roku 2016 - województwo kujawsko-pomorskie

Aneks do sprawozdania ze sprawdzianu - województwo kujawsko-pomorskie

Osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w roku 2016 - województwo pomorskie

Aneks do sprawozdania ze sprawdzianu - województwo pomorskie

Skale staninowe wyników sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2016 r.

Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu w 2016 r. - województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2016 r. w zależności od lokalizacji szkoły - województwo kujawsko-pomorskie

Rozkłady wyników i parametry statystyczne rozkładu wyników sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2016 r. - województwo kujawsko-pomorskie

Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu w 2016 r. - województwo pomorskie

Wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2016 r. w zależności od lokalizacji szkoły - województwo pomorskie

Rozkłady wyników i parametry statystyczne rozkładu wyników sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2016 r. - województwo pomorskie

Zestawienie wyników sprawdzianu w 2016 roku w powiatach w województwie kujawsko-pomorskim

Zestawienie wyników sprawdzianu w 2016 roku w powiatach w województwie pomorskim

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa pomorskiego

Wyniki sprawdzianu w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju w 2016 roku

Wyniki sprawdzianu w województwie pomorskim i w kraju w 2016 roku

Egzamin gimnazjalny

 Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku - województwo kujawsko-pomorskie i kraj

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku - województwo pomorskie i kraj

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2016 - województwo kujawsko-pomorskie

Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego - województwo kujawsko-pomorskie

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2016 - województwo pomorskie

Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego - województwo pomorskie

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku - województwo kujawsko-pomorskie

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku - województwo pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu w 2016 roku w zależności od lokalizacji szkoły - województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu w 2016 roku w zależności od lokalizacji szkoły - województwo pomorskie

Rozkłady wyników i parametry statystyczne rozkładu wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2016 roku - województwo kujawsko-pomorskie

Rozkłady wyników i parametry statystyczne rozkładu wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2016 roku - województwo pomorskie

Skale centylowe wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2016 roku

Normalizacja wyników szkół z egzaminu gimnazjalnego w latach 2012-2016

Normalizacja wyników uczniów z egzaminu gimnazjalnego w latach 2012-2016

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku w gminach województwa pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku w powiatach województwa pomorskiego

Egzamin maturalny - nowa formuła

 Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego - województwo kujawsko-pomorskie

 Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego - województwo pomorskie

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2016 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2016 roku w powiatach województwa pomorskiego

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku - województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku - województwo pomorskie

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2016 - wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2016 - wyniki w powiatch województwa pomorskiego

Język angielski - województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Język francuski - województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Język hiszpański - województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Język kaszubski - województwo pomorskie

Język niemiecki - województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Język polski - województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Język rosyjski - województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Biologia - województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Chemia - województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Filozofia - województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Fizyka - województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Geografia - województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Historia - województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Historia muzyki - województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Historia sztuki - województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Informatyka - województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Matematyka - województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Wiedza o społeczeństwie - województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowa formuła

Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w sesji styczeń - luty 2016 roku

Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w sesji maj - lipiec 2016 roku

Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w sesji sierpień - Październik 2016 roku

Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na terenie województwa pomorskiego w roku szkolnym 2015/2016

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - stara formuła

Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wg starej formuły - sesja zimowa 2016 r.


Poprzednia strona: 2017
Następna strona: 2015