logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Informacje o egzaminie eksternistycznym

pdf Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

pdf Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu:

  • liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
  • szkoły podstawowej dla dorosłych,
  • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I-go stopnia

obowiązująca w sesjach egzaminacyjnych: jesiennej 2020 i zimowej 2021