logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

2007-2008

Sprawdzian:

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne przeprowadzone w latach 2004-2008. Podstawowe dane statystyczne - województwo kujawsko-pomorskie.

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne przeprowadzone w latach 2004-2008. Podstawowe dane statystyczne - województwo pomorskie.

Procentowe rozkłady wyników niskich, średnich i wysokich ze sprawdzianu w 2008 roku w gminach - województwo kujawsko-pomorskie.

Procentowe rozkłady wyników niskich, średnich i wysokich ze sprawdzianu w 2008 roku w gminach - województwo pomorskie.

Populacja zdających sprawdziany w latach 2004-2008 w gminach - województwo kujawsko-pomorskie.

Populacja zdających sprawdziany w latach 2004-2008 w gminach - województwo pomorskie.

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2007 roku w gminach w skali staninowej - województwo kujawsko-pomorskie.

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2007 roku w gminach w skali staninowej - województwo pomorskie.

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne przeprowadzone w latach 2004-2008. Zestawienia podstawowych parametrów statystycznych - woj. kujawsko-pomorskie.

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne przeprowadzone w latach 2004-2008. Zestawienia podstawowych parametrów statystycznych - woj. pomorskie.

Diagnozowanie postępu edukacyjnego uczniów w gimnazjum.

Uczenie się i jego rezultat w świetle wyników badania uwarunkowań osiągnięć uczniów na sprawdzianie w 2006 roku – analiza porównawcza dwóch szkół o różnych wynikach sprawdzianu.

Uczenie się i jego rezultat w świetle wyników badania uwarunkowań osiągnięć uczniów na sprawdzianie w 2006 roku – analiza porównawcza gmin.

Egzamin gimnazjalny:

Sposoby szacowania przyrostu osiągnięć uczniów w gimnazjum.

Propozycje analizy wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych oraz przyrostów osiągnięć gimnazjalistów w gminie - województwo kujawsko-pomorskie.

Propozycje analizy wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych oraz przyrostów osiągnięć gimnazjalistów w gminie - województwo pomorskie.

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych w latach 2003-2007 na terenie działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku - województwo kujawsko-pomorskie.

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych w latach 2003-2007 na terenie działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku - województwo pomorskie.

Czynniki skuteczności kształcenia ogólnego w gimnazjach wiejskich - materiał przeznaczony dla dyrektorów szkół.

Czynniki skuteczności kształcenia ogólnego w gimnazjach wiejskich - materiał przeznaczony dla organów prowadzących.

Uwarunkowania tempa rozwoju osiągnieć uczniów w gimnazjum wiejskim.

Od jakich czynników indywidualnych zależy edukacyjna wartość dodana w szkołach wiejskich?

Analiza porównawcza klas o skrajnych wynikach egzaminu.

Analiza porównawcza klas o podobnych wynikach "na wejściu".

Egzamin maturalny:

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku 2008 w województwie kujawsko-pomorskim

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku 2008 w województwie pomorskim

Normalizacja wyników egzaminu maturalnego w 2008 roku

Normalizacja wyników egzaminu maturalnego w latach 2005-2007

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2006/2007 dla absolwentów techników i szkół policealnych - województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2006/2007 dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2006/2007 dla absolwentów techników i szkół policealnych - województwo pomorskie

Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w sesji letniej roku szkolnego 2006/2007 dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - województwo pomorskie


Poprzednia strona: 2009-2010
Następna strona: 2005-2006