logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Arkusze egzaminu maturalnego - wiosna 2020

 r

Formuła do 2014 "stara matura" Formuła od 2015 "nowa matura"
8 czerwca 2020
Język polski

MPO-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz

MPO-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz

MPO-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz

MPO-P1_7P-202 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących

MPO-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz

9 czerwca 2020
Matematyka

MMA-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz

MMA-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz

Język łaciński i kultura antyczna

MKL-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz

10 czerwca 2020
Język angielski

MJA-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja

MJA-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz I

MJA-R2_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz II + transkrypcja

MJA-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja

MJA-P1_7P-202 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących

MJA-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + transkrypcja

MJA-R1_7P-202 poziom rozszerzony - arkusz dla osób niesłyszących

Język angielski w klasach dwujęzycznych
 

MAD-R1_1A-202 - arkusz + transkrypcja

15 czerwca 2020
Matematyka
 MMA-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz

MMA-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz

Filozofia
 

MFI-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz

16 czerwca 2020
Biologia

MBI-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz

MBI-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz

MBI-P1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz

Wiedza o społeczeństwie

MWO-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz

MWO-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz

MWO-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz

17 czerwca 2020
Chemia

MCH-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz

MCH-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz

MCH-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz

Informatyka

MIN-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz I

MIN-P2_1P-202 poziom podstawowy - arkusz II

Dane PP

MIN-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz I

MIN-R2_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz II

Dane PR

MIN-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz I

MIN-R2_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz II

Dane PR

18 czerwca 2020
Język niemiecki

MJN-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja

MJN-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz I

MJN-R2_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz II + transkrypcja

MJN-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja

MJN-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + transkrypcja

Język niemiecki w klasach dwujęzycznych
 

MND-R1_1N-202 - arkusz + transkrypcja

19 czerwca 2020
Geografia

MGE-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz + mapa

MGE-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + mapa

MGE-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + barwny załącznik do arkusza
Historia sztuki
  MHS-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz
22 czerwca 2020
Język włoski
 

MJW-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja

MJW-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja

23 czerwca 2020
Język francuski
 

MJF-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja

MJF-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja

MFD-R1_1F-202 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja

24 czerwca 2020
Fizyka i astronomia

MFA-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz

MFA-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz

MFA-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz

Historia

MHI-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz

MHI-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz

MHI-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz

25 czerwca 2020
Język hiszpański
 

MJH-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja

MJH-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja

MJD-R1_1F-202 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja

26 czerwca 2020
Język rosyjski
 

MJR-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja

MJR-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja

29 czerwca 2020
Język ukraiński
 

MOU-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz

MOU-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz

Historia muzyki
 

MHM-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz

MHM-R1_1P-202 poziom rozszerzony - przykłady nutowe


Poprzednia strona: Arkusze egzaminacyjne
Następna strona: Test diagnostyczny 2021