logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Załączniki do informacji o egzaminie ósmoklasisty

Aktualizacja z dnia 19 sierpień 2022 r.

Egzamin w 2023 roku

doc Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023 - od 1 do 11

Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023 - od 12 do 17

Egzamin w 2022 roku

doc Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 - od 1 do 11

Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 - od 12 do 16

doc Deklaracja przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty ucznia, o którym mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

pdf Deklaracja przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty ucznia, o którym mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy - format pdf


Egzamin w 2021 roku

doc Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 - od 1 do 11

doc Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 - od 12 do 16