logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

2018

Egzamin gimnazjalny

Wstępna informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego - województwo kujawsko-pomorskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego - województwo pomorskie

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w gminach województwie kujawsko-pomorskim

 Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w powiatach województwie kujawsko-pomorskim

 Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w gminach województwie pomorskim

 Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w powiatach województwie pomorskim

 Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2018 w województwie kujawsko-pomorskim

 Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2018 w województwie pomorskim

 Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego - Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2018 - województwo kujawsko-pomorskie

 Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego - Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2018 - województwo pomorskie

 Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w latach 2014-2018 w województwie kujawsko-pomorskim

 Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w latach 2014-2018 w województwie pomorskim

Egzamin maturalny

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach 2016-2018 w liceach ogólnokształcących w województwie kujawsko-pomorskim

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach 2016-2018 w liceach ogólnokształcących w województwie pomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego - województwo kujawsko-pomorskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego - województwo pomorskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w powiatach - województwo kujawsko-pomorskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w powiatach - województwo pomorskie

 Informacja o wynikach egzaminu maturalnego - skala centylowa

 Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego - prezentacja

 Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju, czerwcu i sierpniu 2018 r. - województwo kujawsko-pomorskie

 Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju, czerwcu i sierpniu 2018 r. - województwo pomorskie

 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2018 roku - województowo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2018 roku - województowo pomorskie

 Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2018 roku - województwo kujawsko pomorskie

 Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2018 roku - województwo pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminów maturalnych z przedmiotów humanistycznych: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z biologii: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z chemii: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z fizyki: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z geografii: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z historii: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z informatyki: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka angielskiego: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka francuskiego: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z matematyki: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka polskiego: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie

 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego: województwo pomorskie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - kształcenie zgodnie z PPKwZ z 2012 r.

 Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w sesji styczeń - luty 2018 roku

 Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w sesji czerwiec - lipiec 2018 roku

Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji z PPKwZ z 2012 r. przeprowadzanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2018

Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji z PPKwZ z 2012 r. przeprowadzanego na terenie województwa pomorskiego w roku 2018


Poprzednia strona: 2019
Następna strona: 2017