logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Załączniki wymagane przez OKE

Aktualizacja: 3 kwietnia 2023 r.

doc Załącznik 07M - Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

doc Załącznik 02M - Zbiorczy protokół przekazania /odbioru dokumentacji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego z .........

doc Załącznik 02MJA - Zbiorczy protokół przekazania /odbioru dokumentacji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego

doc Załącznik 02MJA1 - Protokół przekazania materiałów egzaminu maturalnego z języka angielskiego – poziom podstawowy - do ośrodka sprawdzania - bez arkuszy 700

doc Załącznik 02MJA1a - Protokół przekazania prac 700 oraz uchodźców z Ukrainy egzaminu maturalnego z języka angielskiego – poziom podstawowy do OKE

doc Załącznik 02MJA2 - Protokół przekazania materiałów egzaminu maturalnego z języka angielskiego – poziom rozszerzony - do ośrodka sprawdzania

doc Załącznik 02MJA2a - Protokół przekazania prac uchodźców z Ukrainy egzaminu maturalnego z języka angielskiego – poziom rozszerzony do OKE

doc Załącznik 02MJP - Zbiorczy protokół przekazania /odbioru dokumentacji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

doc Załącznik 02MJP1 - Protokół przekazania materiałów egzaminu maturalnego z języka polskiego do ośrodka sprawdzania - poziom podstawowy

doc Załącznik 02MJP1a - Protokół przekazania prac zdających egzaminu maturalnego z języka polskiego – poziom podstawowy FORMUŁA 2015 oraz zdających-uchodźców z Ukrainy do OKE

doc Załącznik 02MJP2 - Protokół przekazania materiałów egzaminu maturalnego z języka polskiego do ośrodka sprawdzania - poziom rozszerzony

doc Załącznik 02MJP2a - Protokół przekazania prac zdających egzaminu maturalnego z języka polskiego – poziom rozszerzony FORMUŁA 2015 oraz zdających-uchodźców z Ukrainy do OKE

doc Załącznik 02MM - Zbiorczy protokół przekazania /odbioru dokumentacji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego z matematyki

doc Załącznik 02MM1 - Protokół materiałów egzaminu maturalnego z matematyki do ośrodka sprawdzania - poziom podstawowy

doc Załącznik 02MM1a - Protokół przekazania prac zdających z dyskalkulią egzaminu maturalnego z matematyki do OKE w Gdańsku poziom podstawowy

doc Załącznik 02MM2 - Protokół materiałów egzaminu maturalnego z matematyki do ośrodka sprawdzania - poziom rozszerzony

doc Załącznik 02MM2a - Protokół przekazania prac zdających z dyskalkulią egzaminu maturalnego z matematyki do OKE w Gdańsku poziom rozszerzony

doc Załącznik 3M - Protokół przekazania/odbioru zestawów egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z ..... dla zdającego w domu

doc Załącznik 05M - Protokół zniszczenia zestawów na część ustną egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych

doc Załącznik 05aM - Protokół zniszczenia zestawów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego