logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Załączniki wymagane przez OKE

Aktualizacja: 9 kwietnia 2021 r.

doc Załącznik 27 - Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca

doc Załącznik 02M - Zbiorczy protokół przekazania /odbioru dokumentacji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego z .........

doc Załącznik 02MJA - Zbiorczy protokół przekazania /odbioru dokumentacji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego

doc Załącznik 02MJA1 - Protokół przekazania materiałów egzaminu maturalnego z języka angielskiego – poziom podstawowy - do ośrodka sprawdzania tylko nowa formuła - bez arkuszy A7 i A6

doc Załącznik 02MJA1a - Protokół przekazania prac 600 i 700 egzaminu maturalnego z języka angielskiego – poziom podstawowy

doc Załącznik 02MJA2 - Protokół przekazania materiałów egzaminu maturalnego z języka angielskiego – poziom rozszerzony - do ośrodka sprawdzania tylko nowa formuła - bez arkuszy A7 i A6

doc Załącznik 02MJP - Zbiorczy protokół przekazania /odbioru dokumentacji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

doc Załącznik 02MJP1 - Protokół przekazania materiałów egzaminu maturalnego z języka polskiego do ośrodka sprawdzania - poziom podstawowy

doc Załącznik 02MJP2 - Protokół przekazania materiałów egzaminu maturalnego z języka polskiego do ośrodka sprawdzania - poziom rozszerzony

doc Załącznik 02MM - Zbiorczy protokół przekazania /odbioru dokumentacji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego z matematyki

doc Załącznik 02MM1 - Protokół materiałów egzaminu maturalnego z matematyki do ośrodka sprawdzania - poziom podstawowy

doc Załącznik 02MM2 - Protokół materiałów egzaminu maturalnego z matematyki do ośrodka sprawdzania - poziom rozszerzony

doc Załącznik 02MMD - Protokół przekazania prac zdających z dyskalkulią egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy

doc Załącznik 3M - Protokół przekazania/odbioru zestawów egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z ..... dla zdającego w domu

doc Załącznik 03M - Protokół zniszczenia zestawów na część ustną egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych

doc Załącznik 03MP - Protokół zniszczenia zestawów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego

doc Załącznik 04M - Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

doc Załącznik 05M - Protokół zniszczenia zestawów na część ustną egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych

doc Załącznik 05aM - Protokół zniszczenia zestawów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego

doc Załącznik 06aM - Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych w roku szkolnym 2020/2021

doc Załącznik 06M - Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021 według podstawy programowej

doc Załącznik 1M - Zamówienie na dodatkowe materiały egzaminacyjne na egzamin maturalny

doc Załącznik 1AM - Wniosek dyrektora szkoły w sprawie porozumienia dotyczącego dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w przypadkach ujętych w Komunikacie dyrektora CKE