logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Archiwum komunikatów

Strona 1 z 56  > >>

Kategoria: zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania prac malarskich pomieszczeń w budynku będącym siedzibą Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

30.11.2021 r. - 15:30
Kategoria: zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przewozu osób na szkolenia dla egzaminatorów egzaminów zewnętrznych

16.11.2021 r. - 12:00
Kategoria: zamówienia publiczne

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek listowych o wadze do 2000g w obrocie krajowym i zagranicznym dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w 2022 roku.

8.11.2021 r. - 13:45
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 czerwca 2021 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku

8.09.2021 r. - 14:19
Kategoria: egzamin maturalny

Termin egzaminu maturalnego - poprawkowego z części pisemnej

16.08.2021 r. - 14:41
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

Mapa wyników egzaminu ósmoklasisty

9.07.2021 r. - 09:56
Kategoria: egzamin eksternistyczny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 czerwca 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku

7.07.2021 r. - 13:15
Kategoria: egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie miejsca przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w czerwcu 2021 roku

24.05.2021 r. - 10:31
Kategoria: egzaminy

Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym 25,26 i 27 maja 2021r.

18.05.2021 r. - 10:13
Kategoria: Egzamin zawodowy - formuła 2019

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

13.05.2021 r. - 09:49
Kategoria: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - formuła 2012

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

13.05.2021 r. - 09:48
Kategoria: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - formuła 2017

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

13.05.2021 r. - 09:44
Kategoria: egzamin maturalny

Arkusze egzaminacyjne - egzamin maturalny - Maj 2021

4.05.2021 r. - 14:00
Kategoria: egzaminy

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2021r.

28.04.2021 r. - 09:29
Kategoria: egzaminy

Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021r.

21.04.2021 r. - 14:30
Kategoria: egzaminy

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2021r. (w terminie głównym)

21.04.2021 r. - 14:30
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z matematyki

15.04.2021 r. - 07:43
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów-matematyków egzaminu gimnazjalnego

30.03.2021 r. - 08:27
Kategoria: zapytania ofertowe

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. serwisu i naprawy skanerów na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

25.02.2021 r. - 14:34
Kategoria: egzamin maturalny

Egzamin próbny - Test diagnostyczny

17.02.2021 r. - 12:12
Kategoria: egzamin ósmoklasisty

Egzamin próbny

17.02.2021 r. - 11:57
Kategoria: zapytania ofertowe

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej świadczenia usługi transportu materiałów egzaminacyjnych na terenie dwóch województw – woj. pomorskiego i woj. kujawsko-pomorskiego

9.02.2021 r. - 15:00
Kategoria: zapytania ofertowe

Serwis i naprawa urządzeń skanerów Canon na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

1.02.2021 r. - 14:10
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających pisemną część egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2021 r.

22.01.2021 r. - 08:34
Kategoria: egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty dotyczący deklaracji pracy w zespołach egzaminatorów sprawdzających prace z egzaminu ósmoklasisty w sesji wiosennej 2021 r.

22.01.2021 r. - 08:32


Poprzednia strona: Zapytania ofertowe
Następna strona: Serwisy OKE