logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Kontakt

Zasady obsługi interesantów – zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii oraz zgodnie z wszelkimi zaleceniami dotyczącymi prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19 rekomendujemy dalsze korzystanie z możliwości załatwienia wszelkich spraw drogą telefoniczną lub e-mailową:

 1. telefon: 58 320 55 90
 2. adres e-mail: komisja@oke.gda.pl

W przypadku konieczności załatwienia danej sprawy osobiście należy obowiązkowo skontaktować się telefonicznie/mailowo z kancelarią celem ustalenia terminu wizyty.

W budynku, w którym ma swoją siedzibę OKE w Gdańsku, obowiązują zasady reżimu sanitarnego:

 • na terenie budynku każdy interesant zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust przy użyciu maseczki lub przyłbicy
 • należy zachować bezpieczną odległości od innych osób przebywających w obiekcie (minimum 1,5 metra)
 • należy ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w obiekcie
 • należy ograniczyć rozmowy (w tym także używanie telefonów komórkowych) w trakcie przebywania w obiekcie
 • interesant może wejść do innych pomieszczeń niż kancelaria tylko na wyraźne zaproszenie przez pracownika OKE
 • przed wejściem do pokoju/pomieszczeń na danym piętrze należy zdezynfekować ręce
 • odbiór dokumentów (duplikatów świadectw, dyplomów, itp.), jest możliwy w wyznaczonym stanowisku w holu budynku
 • przed wejściem do kancelarii należy dokładnie zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki
 • w kancelarii jednocześnie może być obsługiwana jedna osoba
 • dokumenty, które interesant dostarcza do siedziby OKE, należy umieścić w skrzynce zamocowanej przy wejściu do kancelarii
 • formularze/ wzory dokumentów dostępne są na stronie www.oke.gda.pl
 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
ul. Na Stoku 49
80-874 Gdańsk

 

Wszelkie pytania, uwagi i wątpliwości prosimy zgłaszać w godzinach od 7:30 do 15:30
(od poniedziałku do piątku)

 

Kancelaria OKE komisja@oke.gda.pl
 • przyjmowanie korespondencji / składanie wniosków
(58) 320-5590
fax (58) 320-5591
Sekretariat  
 • sprawy ogólne
 • kontakt z dyrektorem i zastępcą dyrektora

(58) 320-5592

Inspektor ochrony danych - Kariota Blicharska
iod@oke.gda.pl
 

Księgowość i Płace
 
 • sprawy finansowe
 • sprawy finansowo-płacowe (naliczanie wynagrodzeń: umowy o pracę i umowy cywilno-prawne)

(58) 320-5586


(58) 320-5578

Kadry
 
 • sprawy kadrowe
(58) 320-5587
Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych pawe@oke.gda.pl
 • badania ankietowe
 • monitorowanie organizacji i przebiegu sprawdzianów i egzaminów
 • analizowanie i interpretowanie wyników sprawdzianów i egzaminów
 • obserwatorzy zewnętrzni

 

(58) 320-5561

Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego wezko@oke.gda.pl
 • sprawy merytoryczne i organizacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty
(58) 320-5577
 • sprawy merytoryczne i organizacyjne dotyczące egzaminu gimnazjalnego
(58) 320-5576
 • sprawy merytoryczne i organizacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w zakresie przedmiotów humanistycznych
(58) 320-5568
 • sprawy merytoryczne i organizacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w zakresie języków obcych
(58) 320-5567
 • sprawy merytoryczne i organizacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych
(58) 320-5565
Wydział Egzaminów Zawodowych wez@oke.gda.pl
 • sprawy merytoryczne i organizacyjne dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • praca w zespołach egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów technikalnych
 • upoważnianie ośrodków egzaminacyjnych - egzamin zawodowy


(58) 320-5569
(58) 320-5571
(58) 320-5573
fax (58) 320-5572

Wydział Organizacyjno-Administracyjny woa@oke.gda.pl
 • aplikacja SIOEO (zgłaszanie uczniów, dane uczniów, dane szkół, przesyłanie danych egzaminacyjnych drogą elektroniczną)
 • dostęp do serwisów dla dyrektorów szkół, egzaminatorów, kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły
 • wypełnianie ankiet elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
 • zgłaszanie zmian w danych osobowych egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • pytania dotyczące wydawania dyplomów na wniosek

egzamin ósmoklasisty:
(58) 320-5583

egzamin maturalny:

(58) 320-5583
fax (58) 320-5563

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
(58) 320-5564
(58) 320-5582

 • dystrybucja materiałów egzaminacyjnych, wyników egzaminów zewnętrznych, zaświadczeń, świadectw oraz dyplomów
 • organizacja spotkań pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z dyrektorami placówek oświatowych z obszaru działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku


(58) 320-5562
(58) 320-5579
 • duplikaty zaświadczeń, świadectw i dyplomów
(58) 320-5582
 • organizacja szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz potwierdzanie udziału w szkoleniach

(58) 320-5570
 • organizacja szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz potwierdzanie udziału w szkoleniach
 • egzaminy eksternistyczne


(58) 320-5582


(58) 320-5581