logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania nr OKE/6/2011 UZP nr 352764-2011

Kategoria: zamówienia publiczne
16.11.2011 r. - 09:53

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz. 177) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zawiadamia niniejszym, iż prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była dostawa serwerów, skanera, sprzętu komputerowego, oprogramowania, drobnego sprzętu oraz drukarki laserowej w pięciu odrębnych zadaniach, służący do realizacji zadań statutowych OKE w Gdańsku zostało rozstrzygnięte.

Zadanie I - serwery plików

Lp

Nazwa i siedziba firmy

Oferowana cena brutto

1.

LIMES sc.
80-807 Gdańsk, ul. Pohulanka 2

74.722,50 zł

2.

Senetic Sp. z o.o. sp. k.
40-600 Katowice, ul. Kościuszki 227

62.397,90 zł

W wyniku postępowania, jako najkorzystniejszą (wg kryterium ceny) wybrano ofertę firmy Senetic Sp. z o.o. sp. k. 40-600 Katowice ul. Kościuszki 227

Zadanie II - produkcyjny skaner dokumentów

Lp

Nazwa i siedziba firmy

Oferowana cena brutto

1.

Markor Marek Koryczan
80-299 Gdańsk, ul. Feniksa 11

28.536,00 zł

W wyniku postępowania, jako najkorzystniejszą (wg kryterium ceny) wybrano ofertę firmy Markor Marek Koryczan, 80-299 Gdańsk, ul. Feniksa 11

Zadanie III - dostawa sprzętu komputerowego

Lp

Nazwa i siedziba firmy

Oferowana cena brutto

1.

LIMES sc.
80-807 Gdańsk, ul. Pohulanka 2

47.342,70 zł

Zadanie IV - dostawa drobnego sprzętu biurowego

Lp

Nazwa i siedziba firmy

Oferowana cena brutto

1.

LIMES sc.
80-807 Gdańsk, ul. Pohulanka 2

15.313,50 zł

W wyniku postępowania, jako najkorzystniejszą (wg kryterium ceny) dla zadania III i IV wybrano ofertę firmy LIMES, sc. 80-807 Gdańsk, ul. Pohulanka 2.

Zadanie V - drukarka laserowa

Lp

Nazwa i siedziba firmy

Oferowana cena brutto

1.

XEROSERVICE NORTH Sp. z o.o.
81-537 Gdynia, ul. Łużycka 3

8.058,96 zł

W wyniku postępowania, jako najkorzystniejszą (wg kryterium ceny) wybrano ofertę firmy XEROSERVICE NORTH Sp. z o.o. 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 3.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Anna Sankowska
Gdańsk, 15.11.2011r.


Poprzednia strona: Polecane strony
Następna strona: Deklaracja dostępności