logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty

Komunikat dla Dyrektorów szkół podstawowych

Kategoria: sprawdzian
16.02.2011 r. - 11:26

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku ze zbliżającym się kolejnym terminem sprawdzianu dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku organizuje cykl spotkań z przewodniczącymi szkolnych zespołów egzaminacyjnych szkół podstawowych i ich zastępcami. Spotkania będą poświęcone omówieniu aktualnych procedur organizacji i przeprowadzania sprawdzianu, a także zasad dystrybucji i redystrybucji materiałów egzaminacyjnych.

Harmonogram spotkań znajdą Państwo w załączniku.

Szkolenia organizowane są zgodnie z § 40 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562 ze zmianami).

Z poważaniem

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

w Gdańsku


Poprzednia strona: 2003-2004
Następna strona: Projekty współfinansowane z UE