logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty

Komunikat dla organów prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja

Kategoria: egzaminy
15.02.2011 r. - 11:37

Szanowni Państwo,

w Serwisie dla organów prowadzących w zakładce Obserwatorzy egzaminów udostępniam elektroniczny formularz do zgłaszania Państwa przedstawicieli delegowanych do przeprowadzenia w kwietniu br. obserwacji sprawdzianu i wybranych części egzaminu gimnazjalnego (podstawa prawna: §143 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz U z 2007 r., Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami). Zamieszczone są tam również pliki z odpowiednimi materiałami dla obserwatorów sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.


Z poważaniem

Irena Łaguna

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

w Gdańsku


Poprzednia strona: 2003-2004
Następna strona: Projekty współfinansowane z UE