logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty

Komunikat w sprawie absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego  w 2010 r. po raz pierwszy i nie zdali go

Kategoria: egzamin maturalny
8.02.2011 r. - 10:25

Uprzejmie informujemy, że na stronie BIP MEN ukazał się projekt wraz z uzasadnieniem zmiany Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu w szkołach publicznych.

Proponowane zmiany dotyczą zapowiadanego już wcześniej w komunikacie dyrektora CKE z dnia 1 lutego 2011 r. rozszerzenia uprawnień absolwentów z 2010 roku, którzy nie zdali egzaminu maturalnego lub przerwali egzamin, o możliwość deklarowania podwyższania wyników egzaminów, do których przystępowali i wybierania przedmiotów dodatkowych.

Projekt rozporządzenia wydłuża tej grupie osób termin składania deklaracji ostatecznych do 17 lutego 2011 roku.

Irena Łaguna
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Gdańsku


Poprzednia strona: 2003-2004
Następna strona: Projekty współfinansowane z UE