logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym - sierpień 2022r.

Kategoria: egzamin maturalny
12.08.2022 r. - 15:15

Szanowni Państwo,

1.   przypominamy, że egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00.

2.   egzamin maturalny w terminie poprawkowym – w sierpniu 2022 r. – będzie przeprowadzony w szkołach, w których Państwo przystępowali do egzaminu w terminie głównym – w maju 2022 r.;

3.   egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących podczas egzaminu w terminie głównym, tj. dostosowanie form i warunków egzaminu do specjalnych potrzeb zdających;

4.   9 września 2022 r. w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół.

5.   świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach 9 września 2022 r. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

 

Osoby, których szkoła została zlikwidowana i składały deklarację do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, zostały powiadomione o miejscu przeprowadzenia egzaminu odrębnym pismem.


Poprzednia strona: Polecane strony
Następna strona: Deklaracja dostępności