logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty

System obsługi egzaminu ósmoklasisty SIOEO

Kategoria: System obsługi egzaminu ósmoklasisty SIOEO
23.10.2020 r. - 08:35

System obsługi egzaminu ósmoklasisty SIOEO

Dane zdających egzamin ósmoklasisty należy przekazać do OKE w nowym systemie SIOEO, udostępnionym pod adresem:

https://sioeo.ksdo.gov.pl

Do logowania należy użyć tego samego loginu i hasła jak do SIO. Domyślnie tylko dyrektor szkoły ma możliwość wprowadzania danych zdających. Dyrektor szkoły może upoważnić inne osoby w szkole (posiadające dostęp do SIO) do obsługi zgłoszeń uczniów do egzaminu. W tym celu w oknie Administracja -> Pracownicy wybranym pracownikom musi przypisać rolę Obsługa sesji egzaminacyjnej.

Zalecane są przeglądarki: Google Chrome lub Mozilla Firefox

Dane osobowe zdających najlepiej wprowadzić korzystając z funkcjonalności importu danych z SIO. Jest możliwe tylko wtedy, gdy uczeń w SIO:

  • kontynuuje naukę w roku szkolnym 2020/2021,
  • został przypisany do oddziału,
  • został zgłoszony do egzaminu.

Link do instrukcji technicznej w SIO: https://pomocsio.men.gov.pl/grupowe-zgloszenie-do-egzaminu/

Krótka instrukcja obsługi systemu SIOEO


Poprzednia strona: Polecane strony
Następna strona: Deklaracja dostępności