logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty

Informacja o odbiorze świadectw dojrzałości absolwentów, którzy zdali egzamin maturalny w sesji poprawkowej.

Kategoria: egzamin maturalny
8.09.2017 r. - 11:30

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych,

 

informuję, że świadectwa dojrzałości absolwentów, którzy zdali egzamin maturalny w sesji poprawkowej, dyrektorzy szkół z Trójmiasta i powiatu gdańskiego odbierają w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

 

11 września (poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 13.00.

 

Pozostałe placówki i szkoły otrzymają przesyłki kurierskie również 11 września 2017 roku.

 

Jeżeli Państwo wyznaczą inną osobę do odbioru przesyłki, to musi ona okazać wymagane upoważnienie przez Państwa wystawione.

Bardzo proszę o sprawdzenie zawartości przesyłki. W przypadku jakichkolwiek niezgodności należy skontaktować się z OKE w Gdańsku. Jeżeli w szkole nikt z przystępujących do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej nie zdał go, to szkoła ta nie otrzyma przesyłki kurierskiej. Informacja o wynikach będzie przekazana tylko w formie elektronicznej w Serwisie dla dyrektorów.

Każdy ze zdających może sam sprawdzić swoje wyniki, logując się do Serwisu dla ucznia na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Jednocześnie przypominam, że wyniki sesji poprawkowej mogą być przekazane absolwentom i nauczycielom nie wcześniej niż 12 września. Świadectwa dojrzałości powinny zostać wydane absolwentom najwcześniej 12 września 2017 roku.

Z poważaniem

Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
Irena Łaguna

Poprzednia strona: 2003-2004
Następna strona: Projekty współfinansowane z UE