logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty

Komunikat dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych

Kategoria: egzamin maturalny
30.06.2017 r. - 10:19

Szanowni Państwo Absolwenci,

zgodnie z obowiązującymi przepisami zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz części pisemnej i nie zdali wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, mogą w sierpniu przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie, jeżeli w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego złożą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (Załącznik 7a_N lub Załącznik 7b_S) przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w szkole.

Za egzamin w terminie poprawkowym nie wnosi się opłaty.

Dokumenty do pobrania:

 Załącznik 7a_N - pobierz
 Załącznik 7b_S - pobierz

Z poważaniem

Irena Łaguna
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Gdańsku

Poprzednia strona: Polecane strony
Następna strona: Deklaracja dostępności