logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy urządzenia wielofunkcyjnego z finiszerem broszującym na potrzeby Okręgowej Komisji  Egzaminacyjnej  w Gdańsku. 

Kategoria: zamówienia publiczne
22.08.2016 r. - 10:56

Znak sprawy: OKE/Reg/07/2016

 Na podstawie Regulaminu udzielania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zawiadamia niniejszym, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie ww. usługi opublikowanego w dniu 21.07.2016 r. wpłynęły dwie oferty.

Po szczegółowej analizie złożonych formularzy i załączonej dokumentacji na realizację ww. usługi dokonano wyboru firmy, które spełniła wymagania formalne i przedstawiła korzystne warunki cenowe za oferowany sprzęt o podobnych parametrach i kosztach eksploatacji.

Nazwa i siedziba firmy

Oferowana cena netto

Oferowana cena brutto

FAXNET Artur Gerwin z siedzibą w Gdańsku przy ul. Czyżewskiego 38, 80-336 Gdańsk

39.800,00 zł

48.954,00 zł

RICOH POLSKA Sp. z o.o. Oddział Gdynia ul. Łużycka 3, 81-537 Gdynia

39.750,00 zł

48.892,50 zł

Wybrano firmę Rocoh Polska Sp. z o.o.

 

Gdańsk, 22.08.2016r.
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
Irena Łaguna


Poprzednia strona: Polecane strony
Następna strona: Deklaracja dostępności