logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku dotyczący terminu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 3. : maj – lipiec 2016 r.

Kategoria: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - formuła 2012
30.12.2015 r. - 14:25

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

dotyczący terminu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w Sesji 3. : maj – lipiec 2016 r.

Zgodnie z art. 44zzzc ust. 1 i 2. ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późń. zmianami) ogłaszam termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku:

 

Część pisemna

we wszystkich kwalifikacjach
z wyłączeniem Z.22 i Z.23

17 czerwca 2016 r.

Część praktyczna

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem części praktycznej jest dokumentacja – forma D

23 czerwca 2016 r.

Część praktyczna

w pozostałych kwalifikacjach

(z wyłączeniem Z.22 i Z.23)

od 30 maja 2016 r. do 4 lipca 2016 r.*

*Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE egzaminy powinny zakończyć się do 30 czerwca 2016 r. W uzasadnionych przypadkach sesja może zostać przedłużona do 4 lipca 2016 r.

Godziny rozpoczęcia części pisemnej oraz forma i godziny rozpoczęcia części praktycznej dla kwalifikacji zostały ustalone i opublikowane w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2015/2016.

Uszczegółowiony harmonogram części praktycznej egzaminu w kwalifikacjach, w których rezultatem jest wyrób lub usługa (forma W i WK) oraz w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja uzyskiwana z zastosowaniem komputera (forma DK) zostanie przekazany Przewodniczącym Zespołów Egzaminacyjnych w terminie uzgodnionym z Centralną Komisją Egzaminacyjną.


Poprzednia strona: 2003-2004
Następna strona: Projekty współfinansowane z UE