logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac malarskich w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Kategoria: zapytania ofertowe
21.07.2014 r. - 08:51

Znak sprawy: OKE/Reg./09/2014

Na podstawie Regulaminu udzielania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zawiadamia niniejszym, iż na realizację prac malarskich w OKE w Gdańsku w okresie lipiec - sierpień 2014 roku wybrano Firmę Budowlaną Marek Falkowski z siedzibą w Gdańsku,  ul. Bitwy Oliwskiej 14/15.

 

                                                                                                   Gdańsk, 21.07.2014r.
                                                                    

                                                                                             Dyrektor
                                                                                   Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
                                                                                          Irena Łaguna

 


Poprzednia strona: 2003-2004
Następna strona: Projekty współfinansowane z UE